Seminář hudební teorie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SHT2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK, Vlastislav MATOUŠEK

Obsah

Osnova semináře je dána přihlášenými tématy jednotlivých referujících:

Po každém seminárním vystoupení následuje diskuse

Výsledky učení

Seminář je určen posluchačům bakalářského, magisterského i doktorského studia hudební teorie. Základní náplní semináře je prezentace výsledků vlastní samostatné práce posluchačů v hudebně teoretickém oboru (předkládají se témata z oboru hudební teorie systematické, analytické i syntetické, zaměřená k teorii skladby i teorii interpretace.

Cílem studiq je výchova k samostatné tvůrčí práci v oboru hudební teorie, podpora tvůrčí invence při formulaci a řešení hudebně teoretických problémů, rozvoj schopností kvalifikované a argumenty podložené účasti v odborné diskusi

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: absolvování předmětu Seminář hudební teorie 1

Korektivizity: předmět Hudební teorie - systematika 2

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Seminář hudební teorie 2 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Literatura

Viz studijní materiál u předmětu Hudební teorie - systematika a další dle aktuálně zvoleného tématu.

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se účast na semináři, aktivní účast v seminární rozpravě, jedenkrát za semestr vystoupení s referátem na zvolené nebo zadané téma.

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivní účasti na semináři

vypracování a prezentace referátu

účasti v seminární diskusi

Poznámka

Seminář se tematicky komplementárně doplňuje s přednáškou Hudební teorie - systematika

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů