Hudba a slovo 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HUAS2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět strukturuje oblast problematiky hudebních žánrů s textem. Jednotlivé žánry jsou probírány v historickém vývoji, srovnávací metodou jsou vyzdviženy specifika v celosvětovém kontextu. Na základě těchto znalostí jsou vystavěna stěžejní kritéria hodnocení v oblasti kompozice a interpretace hudebních žánrů s textem a poskytuje tak základní zásady pro odborné uchopení tématu.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student se orientuje v problematice vztahů slova a hudby v jednotlivých hudebních žánrech a dokáže mezi nimi rozlišovat. Zná jejich problematiku hudebního uchopení slova a problematiku interpretačních úskalí. Dokáže posoudit kvalitu skladby, kvalitu provedení, dramaturgickou vhodnost zařazení rozsáhlejších hudebních žánrů s textem do koncertu. Orientuje se v problematice hodnotících kritérií, je schopen zhodnotit kvalitu kritiky živého provedení či recenze live a studiové nahrávky díla i popularizačního článku do časopisu, případně tyto i sám vytvořit. Dokáže zhodnotit vědecké zpracování vybraného tématu a sám je schopen vytvořit studii o dané problematice.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Podmínkou zápisu na předmět 186HUAS2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HUAS1

Literatura

Povinná literatura:

JAKUBCOVÁ, Alena. Melodram Václava Praupnera Circe (1789) v kontextu dobového

repertoáru. [disertační práce] Praha: FF UK, 1998.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Zdeněk Fibich a český koncertní melodram. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4263-1.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Nová vlna koncertního melodramu: k 20. výročí projektu Oživení koncertního melodramu = New wave of concert melodrama: to the 20th anniversary of the project Revival of Concert Melodrama. Praha: Národní muzeum, 2017. ISBN 978-80-7036-534-2.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického: kritická edice libreta cyklu scénických melodramů. Praha: Národní muzeum, 2016. ISBN 978-80-7036-492-5.

VIČAR, Jan. Hudební kritika a popularizace hudby. Praha: KLP, 1997. ISBN 80-85917-27-0.

Doporučená literatura:

BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3452-1.

JIRÁNEK, Jaroslav. Otazníky kolem melodramu. Opus musicum, 2000, r. 32, č. 4, s. 9–14.

Kritika hudebního textu: metody a problémy hudební filologie. Praha: KLP, 2001. 457 s. ISBN 80-85917-57-2.

PILKOVÁ, Zdena. Melodramy Jiřího Bendy ve vztahu k jeho vlastní tvorbě. In: Čechy rezervoár hudebnosti. Mladá Boleslav: Okresní Kulturní Středisko, 1978, s. 59–64.

PODHORNÁ, Vlasta. Jazykové prostředky uměleckého a publicistického stylu ve škole. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého, 1983. (184 s.)

REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba a slovo jako olej a voda? Harmonie 2008, č. 1, s. 6–7.

REJŽEK, Jan. Jak tohle vůbec můžete otisknout! hudební publicistika 1974-1993. Praha: Galén, [2015]. Olivovníky. ISBN 978-80-7492-184-1.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Počátky melodramu v Evropě a v české hudební kultuře. In: Česká hudba 2004 – Stylová interpretace české klavírní a pěvecké tvorby a českého melodramu. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004, s. 35–40.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Německý melodram v Čechách. In: Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008, s. 114–121.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Mezinárodní situace v oboru koncertního melodramu. Disk 2011, č. 1 (březen), s. 143–150.

VIČAR, Jan. Zdeněk Fibich as a Central European composer at the end of the nineteenth century. Olomouc: Universitas Palackiana Olomucensis, 2010.

VYSLOUŽIL, Jiří. heslo Melodram. In: Slovník české hudební kultury, Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 545–547.

Články v časopisech:

Opus musicum, Hudební věda, Muzikologické fórum, Hudební rozhledy, Harmonie, Musicalia, ad.

HRDINOVÁ, Radmila. Mezinárodní festival koncertního melodramu. A závěr se scénickými melodramy Bratrovrah a Medea. Hudební rozhledy, 2012, č. 1, s. 18–19.

ŠTILEC, Jiří. Novinky soudobé hudby IV. I. Karel Smékal: Anglická jezerní panna. Hudební rozhledy, 2010, č. 1, s. 50–51.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Melodram jako interpretační problém. Muzikologické fórum, 2013, r. 2, č. 1, s. 38–44.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu. Písemné zpracování zadaného úkolu, které prokáže, že získané vědomosti umí použít v praxi.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠUSTÍKOVÁ V.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Věra ŠUSTÍKOVÁ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů