Hudba a slovo 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HUAS5 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice hodnotících kritérií pro jednotlivá díla s textem a dokáže rozlišovat mezi nimi. Zná interpretační problematiku různých hudebních druhů a žánrů ve vztahu k textové či námětové literární složce. Dokáže posoudit kvalitu skladby s textem z tohoto hlediska. Je schopen zhodnotit kvalitu kritiky živého provedení či recenze live a studiové nahrávky díla i popularizačního článku do časopisu, případně tyto i sám vytvořit.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět strukturuje oblast problematiky kompozice a interpretace hudebních žánrů s textem a klade důraz na stěžejní kritéria hodnocení na základě předchozích znalostí kontextů tvorby těchto žánrů a jejich specifik.

Tematické okruhy:

●Úvod: přehled specifických faktorů pro posuzování díla s textem

●problematika výběru textu a jeho kompozičního zpracování

●specifika recitačního partnerství v melodramu

●specifika hudebního partnerství v melodramu

●specifika dirigování melodramu

●specifika režijního vedení melodramu

●kritika koncertního provedení díla s textem

●problematika zvukového záznamu díla s textem

●recenze live a studiové nahrávky díla s textem

●článek do časopisu o vybraném díle s textem

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

VIČAR, Jan. Hudební kritika a popularizace hudby. Praha: KLP, 1997. ISBN 80-85917-27-0.

Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-9. (hesla “kritika” a “hudební kritika”).

Doporučená literatura:

BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3452-1.

Kritika hudebního textu : metody a problémy hudební filologie. Praha: KLP, 2001. 457 s. ISBN 80-85917-57-2.

PODHORNÁ, Vlasta. Jazykové prostředky uměleckého a publicistického stylu ve škole. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého, 1983. (184 s.)

REJŽEK, Jan. Jak tohle vůbec můžete otisknout!: hudební publicistika 1974-1993. Praha: Galén, [2015]. Olivovníky. ISBN 978-80-7492-184-1.

Časopisy: Opus musicum, Hudební věda, Muzikologické fórum, Hudební rozhledy, Harmonie, Musicalia, ad.

HRDINOVÁ, Radmila. Sváteční večer s Hippodamii na Žofíně. Hudební rozhledy, 2011,

č. 1, s. 15.

HRDINOVÁ, Radmila. Mezinárodní festival koncertního melodramu. A závěr se scénickými melodramy Bratrovrah a Medea. Hudební rozhledy, 2012, č. 1, s. 18–19.

ŠTILEC, Jiří. Mezinárodní festival koncertního melodramu v Praze. Hudební rozhledy 2010, č. 1, s. 6–7.

ŠTILEC, Jiří. Novinky soudobé hudby IV. I. Karel Smékal: Anglická jezerní panna. Hudební rozhledy, 2010, č. 1, s. 50–51.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Melodram jako interpretační problém. Muzikologické fórum, 2013, r. 2, č. 1, s. 38–44.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní pohovor, ve kterém student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu. Písemné zpracování zadaného úkolu, které prokáže, že získané vědomosti umí použít v praxi.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů