Hudba a slovo 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HUAS3 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice vztahů slova a hudby v jednotlivých hudebních žánrech a dokáže rozlišovat mezi nimi. Zná problematiku různých hudebních druhů a žánrů ve vztahu k textové či námětové literární složce. Dokáže posoudit kvalitu skladby s textem z tohoto hlediska.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět strukturuje oblast problematiky synkretického a symbiotického spojení slova a hudby. Analyzuje možnosti těchto spojení v jednotlivých žánrech s důrazem na specifika melodramatické synkreze.

Tematické okruhy:

●Úvod: řeč zpívaná, mluvená, myšlená (vztah slova a hudby)

●formy duchovní a světské

●píseň, árie, sbor

●kantáta a oratorium

●opera a operní libreto

●opereta, muzikál

●scénická hudba k činohře

●melodram

●smíšené a mezní formy s textem

●vokální symfonie

●symfonická báseň

●programní ouvertura

●píseň beze slov, charakteristická skladba

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

SMOLKA, Jaroslav. K teorii a dějinám hudebních druhů a žánrů, Živá hudba, 1992, S. 36 – 43

SOUŠKOVÁ, Dana. Hudební druhy a žánry. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007-. ISBN 978-80-7041-393-7.

Doporučená literatura:

ČERNUŠÁK, Gracian, Bohumír ŠTĚDROŇ a Zdenko NOVÁČEK, ed. Československý hudební slovník osob a institucí. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965.

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Algemeine Enzyklopädie der Musik, (Zweite neubearbeitete Ausgabe), Kassel: Bährenreiter, 1994–2006.

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Algemeine Enzyklopädie der Musik, Aachen: Friedrich Blume, 1949–1986.

MACEK, Petr, ed. Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9.

PEČMAN, Rudolf, ed. Hudba a literatura: sympozium [pořádané] komisí Janáčkova hudebního Lašska ... [aj.] ve Frýdku-Místku, 20.-21. listopadu 1981 : sborník prací.

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. 1. vyd. Brno: Togga, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1.

Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum, 1983. Materiály.

ŠTĚDROŇ, Bohumír, Zdenko NOVÁČEK a Gracian ČERNUŠÁK, ed. Československý hudební slovník osob a institucí. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní pohovor, ve kterém student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu. Písemné zpracování zadaného úkolu, které prokáže, že získané vědomosti umí použít v praxi.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů