Základy skladebné techniky 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ZST2 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin HYBLER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin HYBLER

Obsah

Cvičení v kompozičních technikách pro neskladatele. Obecná tektonická cvičení, základní instrumentační cvičení, organizace tónového materiálu v rámci dodekafonických cvičení, horizontální a vertikální tónová organizace, cvičení v novodobé modalitě, metrorytmická cvičení, vytváření tektonických struktur podle konkrétního zadání a podle individuálního stupně vyspělosti jednotlivých posluchačů.

Výsledky učení

Cvičení s cílem prohlubování, zdokonalování a rozvoje praktických kompozičních dovedností při práci s hudebním materiálem

Předpoklady a další požadavky

Písemné vypracování kompozičních etud podle zadání pedagoga

Literatura

HŮLA, Zdeněk: Nauka o harmonii, SNKLU, Praha 1956

HŮLA, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu. Editio Supraphon, Praha 1985

IŠTVAN, Miloslav: Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě, Panton Praha 1973

JANEČEK, Karel: Hudební formy. SNKLHU, Praha 1955

JANEČEK, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965

LOUDOVÁ, Ivana: Moderní notace a její interpretace, Nakladatelství AMU,Praha 1998

Výběr staví ze sborníků Nové cesty hudby, Sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu, SVH, Praha 1964, Editio Supraphon, Praha ? Bratislava 1970

Orchestrace jako proces, sborník studií Katedry skladby HAMU, Praha 2010

RYCHLÍK, Jan, Moderní Instrumentace, Panton Praha 1968

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity studenta a na výsledcích vypracovaných etud zadávaných pedagogem

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů