Základy skladebné techniky 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ZST2 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Tomáš REINDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš REINDL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cvičení s cílem prohlubování, zdokonalování a rozvoje praktických kompozičních dovedností při práci s hudebním materiálem

Forma studia

Studenti jsou postupně seznamování se základy kompozičních technik. Pro každý přednesený a osvětlený problém zadá pedagog studentům vytvoření drobných cvičení ? etud. Postupně budou probírány nejprve zcela obecně aplikovatelné metody: tektonická cvičení, základní instrumentační cvičení. Dále se bude rozvíjet praktické procvičování konkrétních zadání: organizace tónového materiálu v rámci dodekafonických cvičení, horizontální a vertikální tónová organizace, cvičení v novodobé modalitě, metrorytmická cvičení, vytváření tektonických struktur ad.

Předpoklady a další požadavky

Písemné vypracování kompozičních etud podle zadání pedagoga

Obsah kurzu

Cvičení v kompozičních technikách pro neskladatele. Obecná tektonická cvičení, základní instrumentační cvičení, organizace tónového materiálu v rámci dodekafonických cvičení, horizontální a vertikální tónová organizace, cvičení v novodobé modalitě, metrorytmická cvičení, vytváření tektonických struktur podle konkrétního zadání a podle individuálního stupně vyspělosti jednotlivých posluchačů.

Doporučená nebo povinná literatura

HŮLA, Zdeněk: Nauka o harmonii, SNKLU, Praha 1956

HŮLA, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu. Editio Supraphon, Praha 1985

IŠTVAN, Miloslav: Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě, Panton Praha 1973

JANEČEK, Karel: Hudební formy. SNKLHU, Praha 1955

JANEČEK, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965

LOUDOVÁ, Ivana: Moderní notace a její interpretace, Nakladatelství AMU,Praha 1998

Výběr staví ze sborníků Nové cesty hudby, Sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu, SVH, Praha 1964, Editio Supraphon, Praha ? Bratislava 1970

Orchestrace jako proces, sborník studií Katedry skladby HAMU, Praha 2010

RYCHLÍK, Jan, Moderní Instrumentace, Panton Praha 1968

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity studenta a na výsledcích vypracovaných etud zadávaných pedagogem

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
REINDL T.
12:45–13:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:45–13:30 Tomáš REINDL Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů