Hudba a slovo 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HUAS6 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže zhodnotit vědecké zpracování vybraného tématu a sám je schopen vytvořit studii o dané problematice.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět sumarizuje výsledky učiva všech předchozích semestrů a poskytuje základní zásady pro odborné uchopení vybraného tématu. Vybavuje studenty pro psaní odborných statí, konferenčních příspěvků či přednášek o dané problematice. Tyto dovednosti lze zužitkovat při psaní bakalářských či diplomových prací.

Tematické okruhy:

●zásady vědeckého zpracování vybraného díla:

●srovnání všech variant textu

●srovnání variant hudebního zápisu

●srovnání řešení vztahu slova a hudby

●historický kontext díla

●dosavadní literatura o díle a její užití

●vytipování problémů a návrh jejich řešení

●posouzení edičního zpracování vybraného díla

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Zdeněk Fibich a český koncertní melodram. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4263-1.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického: kritická edice libreta cyklu scénických melodramů. Praha: Národní muzeum, 2016. ISBN 978-80-7036-492-5.

Doporučená literatura:

Odborné studie čsp. Muzikologické fórum, Musicalia, Hudební věda, Opus musicum, Živá hudba.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu. Písemné zpracování zadaného úkolu, které prokáže, že získané vědomosti umí použít v praxi. Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů