Studium odborného textu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180SOT Z 10 anglicky, česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V přednáškové části seznámit studenty prostřednictvím analýz vybrané literatury se zásadami vědecké práce v oboru. V seminární části studenti v rámci těchto zásad zpracovávají odborný text a prezentují stav bádání a strukturu vlastní vědecké práce.

Forma studia

Výuka staví na analýze textů, osvojování základních zásad vědecké práce a diskusi.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou přístupu do kurzu je absolvování předmětu Komplexní analýza uměleckého díla.

Obsah kurzu

Výuka probíhá v několika blocích:

1 ) Mailem zadán článek k analýze.

  1. Metody výzkumu (kvantitativní, kvalitativní, performativní).

Strategie čtení, diskuse nad zadaným článkem k analýze.

  1. Poznámkový aparát, prameny a sekundární literatura, publikační etika.

Praktické cvičení - citační pravidla, parafráze.

  1. Strategie psaní - předmět a cíl práce, struktura textu, abstrakt.
  2. Stav bádání, databáze.
  3. Hudební poetika, kontext, vymezení úhlu pohledu.

Zbývající setkání věnována prezentacím studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Bernstein, Leonard: The Unanswered question : six talks at Harvard. Harvard University Press, 1999.

Boulez, Pierre. Boulez on music today. London: Faber, 1975.

Cage, John. Silence. Praha: tranzitdispay, 2010.

Debussy, Claude: Barvy a rytmus. SHV, Praha 1962.

Eco, Umberto. Otevřené dílo : forma a neurčenost v současných poetikách. Praha : Argo , 2015

------ Mysl a smysl : sémiotický pohled na svět. Praha : Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, 2000

Eggebrecht, Hans Heinrich: Hudba a krásno. Nakladatelství LN, Praha 2001.

Epstein, David. Shaping time : music, the brain and performance. New York : Schirmer books, 1995.

Fubini, Enrico: Geschichte der Musikästhetik. Metzeler, Stuttgart-Weimar 1997, (Anglicky: A History of Music Aesthetics. The Macmillan Press Limited 1990, 1996).

Grisey, G. Tempus ex Machina: A composer's reflections on musical time. Contemporary Music Review, 1987, vol 2:1, s. 239-275.

Harnoncourt, Nikolaus: Hudobný dialóg. Hudobné centrum. Bratislava 2003.

Janáček, Leoš: O průběhu duševní práce skladatelské: Křivky průběhů affektů hudebních. Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, Brno 1916.

Mann, Thomas: Doktor Faustus. Mladá fronta, Praha 1986.

Parsch, Arnošt, Piňos, Alois, Šťastný, Jaroslav: Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005.

Pečman, Rudolf: Útok na Antonína Dvořáka. Masarykova univerita, Brno 1992.

Rejcha, Antonín: Hudba jako ryze citové umění. Togga, Praha 2009.

Scruton, Roger: The Aesthetics of Music. Oxford University Press 1997.

Schönberg, Arnold: Styl a idea. Arbor vitae, Praha 2004.

Skladatelé o hudební poetice 20. století. Československý spisovatel. Praha 1960.

Stravinskij, Igor: Hudební poetika. Arbor vitae, Praha 2005.

Ždanov, A. A.: O umění. Orbis, Praha 1950.

Zich, Otakar: Estetické vnímání hudby. Estetika hudby. Supraphon, Praha 1981.

Hodnoticí metody a kritéria

V seminární části studenti

Zápočet je udělen na základě splnění uvedených povinností a docházce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů