Základy skladebné techniky 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ZST3 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš REINDL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cvičení s cílem prohlubování, zdokonalování a rozvoje praktických kompozičních dovedností při práci s hudebním materiálem

Forma studia

Studenti jsou postupně seznamování se základy kompozičních technik v návaznosti na probrané problémy v předmětu Základy skladebných technik 1 a 2 (108ZST1 a 108ZST2). Pro každý přednesený a osvětlený problém zadá pedagog studentům vytvoření drobných cvičení ? etud. Postupně se bude rozvíjet praktické procvičování konkrétních zadání: organizace tónového materiálu v rámci dodekafonických cvičení, horizontální a vertikální tónová organizace, cvičení v novodobé modalitě, metrorytmická cvičení, vytváření tektonických struktur a posléze vlastních drobných skladbiček, řešících jednotlivé probrané problémy.

Předpoklady a další požadavky

Písemné vypracování kompozičních etud podle zadání pedagoga

Obsah kurzu

Cvičení v kompozičních technikách pro neskladatele. Obecná tektonická cvičení, základní instrumentační cvičení, organizace tónového materiálu v rámci dodekafonických cvičení, horizontální a vertikální tónová organizace, cvičení v novodobé modalitě, metrorytmická cvičení, vytváření tektonických struktur podle konkrétního zadání a podle individuálního stupně vyspělosti jednotlivých posluchačů.

Doporučená nebo povinná literatura

Viz studijní materiály u předmětu Základy skladebné techniky 1 (108ZST1) a Základy skladebné techniky 2 (108ZST2).

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity studenta a na výsledcích vypracovaných etud zadávaných pedagogem.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
REINDL T.
11:00–11:45
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:00–11:45 Tomáš REINDL Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů