Hudebně teoretické minimum 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HUTM1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucia Maloveská, Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Předmět probíhá v obou semestrech v rozsahu 2 hodin týdně a je ukončen zápočtem. Pedagog zadává materiál k samostudiu, studenti vypracovávají zadaná cvičení, na hodinách se diskutuje nad výsledky samostudia. Úroveň osvojených znalostí se průběžně sleduje dílčími testy a analytickými sondami. Účast a aktivní práce na hodinách 60%, vypracování úloh 40%.

Výsledky učení

Předmět je určen studentům, kteří neabsolvovali výuku harmonie a kontrapunktu. Cílem předmětu je dovést studenta k pochopení základních principů těchto disciplin v takovém rozsahu, aby byl schopen plnohodnotně pracovat v návazném povinném předmětu Rozbory skladeb a aby mohl uplatnit své znalosti i při vlastním studiu hlavního oboru.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem studia je znalost základních pojmů z hudební nauky na úrovni přijímacích zkoušek na konzervatoře.

Literatura

FILIP, M. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava :SHV, 1965. (signatura v knihovně HAMU H_2A 3345)

HŮLA, Z. Nauka o kontrapunktu. Praha : Editio Supraphon, 1985. (signatura v knihovně HAMU H_2B 2554c-e)

LAITZ, Steven Geoffrey. The complete musician: an integrated approach to tonal theory, analysis, and listening. New York : Oxford University Press, 2012 (signatura v knihovně HAMU H_2B 4249)

OWEN, H. Modal and tonal counterpoint : from Josquin to Stravinsky. New York : Schirmer, 1992. (signatura v knihovně HAMU H_2B 3960)

TICHÝ, V. Harmonicky myslet a slyšet.Praha : HAMU, 1996; Praha : NAMU, 2011. (signatura v knihovně HAMU H_2B 3820a-d)

WILLI, B. Generálbas, aneb Kdo zavraždil kontrapunkt? Brno : Musica Sacra, 2010. (signatura v knihovně HAMU H_2A 6777 (a-b))

ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha : Editio Supraphon, 1978. (signatura v knihovně HAMU H_2A 5947)

Hodnoticí metody a kritéria

Na začátku semestru vstupní test pro srovnání znalostí, průběžně zjišťovací testy a analytické sondy. Průběžně diskuse nad studovaným materiálem a vypracovanými cvičeními. Zápočet na základě účasti a průběžné práci.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
Maloveská L.

10:20–11:50
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:20–11:50 Iva OPLIŠTILOVÁ
Lucia Maloveská
Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů