Přehled české hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100EPCH1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu Přehled českých dějin 1 se studenti orientují v jednotlivých obdobích vývoje české hudby. Rozumí souvislostem mezi obecně historickými událostmi a hudební situací v českých zemích. Znají významné představitele a nejznámější díla a dokáží je zařadit do příslušných období. Znají významné informační zdroje v angličtině (biografie, databáze, nadace, kritické edice, periodika).

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Porozumění výkladu v anglickém jazyce.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět seznamuje studenty s dějinami hudby na území odpovídajícím dnešní ČR od nejstaršího prvních písemných památek až po současnost. Výklad je navázán na významné události obecné evropské historie, důraz je kladen na porozumění sociálním, náboženským a politickým souvislostem a jejich specifika. Předmět poskytne studentům širší kontext ke studiu skladeb českých autorů. Navazuje na něj další semestr věnovaný konkrétním osobnostem a specifickým tématům napříč historickými obdobími.

Tematické okruhy:

  1. Středověk (ca 850–1440)
  2. Renesance (ca 1440–1620)
  3. Baroko (ca 1620–1740)
  4. Klasicismus (ca 1740–1820)

5. 1. polovina 19. století (ca 1810–1860)

  1. Národní obrození (1860–1900)

7. 1. polovina 20. století

  1. Období po roce 1945
  2. Současná hudební scéna

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Czech music. 1st print. Prague: Theatre Institute, 2005. ISBN 80-7008-175-9

také dostupné jako webová stránka: http://www.antologiehudby.cz/index.php?jazyk=EN

Doporučená literatura:

Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne: Aspects of music, arts and religion during the period of Czech Modernism. Ed. Aleš Březina. Bern: Peter Lang, 2009. ISBN 978-3-03910-856-5

ČERNÝ, Jaromír. Historická antologie hudby v českých zemích: (do cca 1530). Praha: KLP, 2005. ISBN 80-86791-11-4

Czech Music Quarterly.

Czechoslovak music I: Bohemia and Moravia. Praha: Orbis, 1948.

Databáze Hudebního informačního střediska: https://www.musicbase.cz/en/home/VIČAR, Jan. Imprints: essays on Czech music and aesthetics. Olomouc: Palacký University, 2005.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: MacMillan Publishers, 1980.

VIČAR, Jan. Imprints: essays on Czech music and aesthetics. Olomouc: Palacký University, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro studenty Erasmu:

Kredity jsou uděleny na základě docházky, aktivity v hodinách a závěrečné eseji. Celkové hodnocení se skládá ze 70% za docházku a aktivitu v hodinách a 30% za písemnou esej.

Pro studenty, kteří mají předmět jako povinný:

Zápočet je udělen na základě písemného testu z odpřednášeného učiva za zimní semestr. Předpokládá se prostudování povinné literatury.

Minimální povinná docházka 70%.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
10:30–12:00
(přednášková par. 1)
Erasmus - výuka v angličtině
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Erasmus - výuka v angličtině přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů