Přehled české hudby 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100EPCH1 Z 2 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem kurzu je seznámit posluchače v přehledné formě s vývojem hudby v českých zemích od středověku po současnost, v kontextu světové historie.

Forma studia

Výuka sestává především z výkladu doprovázeného poslechovými ukázkami a projekcí obrazového materiálu s diskusemi na konci hodiny.

Výuka probíhá v angličtině.

Předpoklady a další požadavky

Porozumění výkladu v anglickém jazyce.

Obsah kurzu

Stručný přehled dějin hudby v českých zemích. Postupně středověk, renesance, baroko, klasicismus a česká emigrace, Národní obrození, česká národní škola, moderna, zastoupení významných soudobých hudebních proudů. Sociologické souvislosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Czech Music Quaterly, slovníková hesla (Grove online atd.)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky, aktivity v hodinách a závěrečné eseji. Celkové hodnocení se skládá ze 70% za docházku a aktivitu v hodinách a 30% za písemnou esej.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
09:30–10:40
(přednášková par. 1)
Erasmus - výuka v angličtině
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:30–10:40 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Erasmus - výuka v angličtině přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů