Koncertní praxe - strunné nástroje 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KP3 zápočet 1 anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Koncertní praxe posiluje fyzickou i psychickou odolnost při veřejném výkonu a zpětnou vazbu v podobě sebereflexe výkonu a kritických ohlasů z řad studentů i pedagogů. Tato praxe je nezbytná pro další profesionální činnost studenta, který si tak ověřuje nejen kvalitu své přípravy, jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování.

Vedle interpretační a psychické přípravy pro veřejná vystoupení jsou studenti vedeni také k formování názorů a nabývání znalostí v oblasti dramaturgie koncertní činnosti. Studenti si v praxi ověřují působivost jednotlivých nástrojových a skladatelských kombinací na průběh koncertního vystoupení a také odraz těchto kombinací na vnímání a reakci publika.

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového, komorního a orchestrálního hráče.

Student ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Student se zapojuje a sdílí informace s odbornými i laickými hudebníky a publikem v širokém společenském spektru, má povědomí o individuálních a/nebo skupinových reakcích na tyto informace a je schopen reagovat přiměřeně.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Výběr repertoáru je adekvátní vybrané specializaci studenta v programu Strunné nástroje. V případě účasti studenta na některé celostátní či mezinárodní soutěži může být repertoár vybrán, doplněn nebo upraven na základě vyhlášených soutěžních podmínek.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě veřejného provedení koncertu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů