Hra na kytaru 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KYTA0 Z 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Student veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového hráče.

Student provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V závěrečném semestru je rekapitulováno celé předchozí studium, během něhož se student stal suverénním a osobitým výkonným umělcem, který si je vědom svých předností i nedostatků. Student je veden k tomu, aby dokázal z pozice pedagoga sebejistě pojmenovat všechny atributy hry na kytaru (principy správné prstové techniky, tónové kultury ad.) a analyzovat je, aby dokázal vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů vystupování sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem. Vrcholí příprava absolventského koncertu a diplomové práce.

Tematické okruhy:

  1. Rekapitulace celého studia
  2. Subjektivní definice vlastních předností i nedostatků
  3. Vysvětlení atributů hry na kytaru z pozice pedagoga
  4. Komplexní příprava na absolventský koncert

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy (výběr etud typu):

SOR, Fernando. Etudy op. 29

REGONDI, Giulio. 10 etud

WILLCOCKS, Allan. 12 Studies for Guitar

GILARDINO, Angelo. Etudy

VILLA-LOBOS, Heitor. Etudy – č. 2, 3, 7, 9, 10

Přednesové skladby:

Barokní suity, sonáty, partity nebo fantazie: J. S. Bach, S. L. Weiss, G. P. Telemann, D. Kelner, J. J. Froberger, D. Scarlatti ad.

Sonáty:

SOR, Fernando. Grande Sonate op. 22, Seconda Grande Sonate op. 25

GIULIANI, Mauro. Gran Sonata Eroica

DIABELLI, Anton. Sonáta A dur

PONCE, Manuel María. Sonata III, Sonata Romantica

TURINA, Joaquín. Sonata for Guitar op. 61

JOSÉ, Antonio. Sonata for Guitar

CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. Sonata „Hommage à Boccherini“ op. 77

RODRIGO, Joaquín. Sonata Giocosa, Elogio de la guitarra

MANÉN, Joan. Fantasia – Sonata

SANTÓRSOLA, Guido. Sonata No. 4

HENZE, Hans Werner. Royal Winter Music

BROUWER, Leo. Sonata

GINASTERA, Alberto. Sonata for Guitar op. 47

BOGDANOVIĆ, Dušan. Sonata No. 1, Jazz Sonata

ASSAD, Sérgio. Sonata

ANGULO, Eduardo. Sonata No. 2

RÓZSA, Miklós. Sonata for Guitar

TIPPETT, Michael. The Blue Guitar

BÁRTA, Lubor. Sonáta

Kytarové koncerty:

GIULIANI, Mauro. Koncert A dur op. 30

CARULLI, Ferdinando. Koncert e moll op. 140

LHOYER, Antoine de. Concerto op. 16

RODRIGO, Joaquín. Concierto de Aranjuez, Fantasia para un gentilhombre

CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. Koncert č. 1 D dur

PONCE, Manuel María. Concierto del sur

VILLA-LOBOS, Heitor. Concerto pour guitare et petit orchestre

BROUWER, Leo. Concierto Elegíaco, Concierto de Volos

PIAZOLLA, Ástor. Double Concerto for Guitar and Bandoneon

TANSMAN, Alexandre. Concertino pour guitare et orchestre

ARNOLD, Malcolm. Concerto op. 67

OBROVSKÁ, Jana. Concerto meditativo

Příklad repertoáru k doplnění:

Klasicismus, romantismus:

GIULIANI, Mauro. Rossiniane No. 1–6

AGUADO, Dionisio. Rondo No. 1–3 op. 2

COSTE, Napoléon. Fantaisie op. 16

LEGNANI, Luigi. Fantasia op. 19

MERTZ, Johann Kaspar. Opern – Revue

FOSSA, François de. Première Fantaisie

MANJÓN, Antonio Jimenez. Aire Vasco

REGONDI, Giulio. Introduction et Caprice

  1. a 21. století:

BARRIOS, Agustín. Un Sueño en la Floresta

ALBÉNIZ, Isaac. Suite Española

GRANADOS, Enrique. Valses Poéticos

ASENCIO, Vicente. Collectici Intim

MOMPOU, Federico. Suite Compostelana

RODRIGO, Joaquín. Tres piezas españolas

TANSMAN, Alexandre. Cavatina, Variations on a Theme of Scriabin, Passacaille

CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. 24 Caprichos de Goya – výběr, Tarantella, Capriccio Diabolico

PONCE, Manuel María. Thème varié et finale

OHANA, Maurice. Tiento

HENZE, Hans Werner. Drei Tentos

BRITTEN, Benjamin. Nocturnal

BROUWER, Leo. El Decameron Negro, Canticum

PIAZOLLA, Ástor. Cinco Piezas, Las cuatro estaciones porteñas

D'ANGELO, Nuccio. Due canzoni lidie

TAKEMITSU, Tóru. All in Twilight, In the Woods

EBEN, Petr. Tabulatura nova

OBROVSKÁ, Jana. Japonské obrázky, Pocta českému chorálu

RAK, Štěpán. Voces de Profundis

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast ve výuce, účast na seminářích v roli interpreta, docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů