Tisk studijního plánu

Studijní plán String Instruments - Guitar (MA) - from 2023/24 – 2. ročník

Specializace: Guitar
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na kytaru
 
105KYTA9 Z 12 2CT 105KYTA0 Z 12 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty
Orchestrální party a sóla kytary
 
105OPK3 Z 1 1CT 105OPK4 ZK 1 1CT
Hra v orchestru
 
102HVO9 Z 4 48CS 102HVO0 Z 4 48CS
Komorní hra
 
198KH9 Z 4 2CT 198KH0 ZK 4 2CT
Seminář strunných nástrojů
 
105SSN9 Z 3 2ST 105SSN0 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Koncertní praxe - strunné nástroje
 
105KP4 Z 1
Přehled české hudby
 
100EPCH1 Z 2 2PT Předmět není vypsán 100EPCH2 Z 2 2PT Předmět není vypsán
Příprava magisterské práce
 
105PMP Z 2 12SS
Minimální počet kreditů za semestr 2 1
Počet předepsaných kreditů celkem 26 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 105STMGA

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Komorní hra 7 (198KH7) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 7 (102HVO7) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 8 (198KH8) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 9 (198KH9) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 10 (198KH0) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 8 (102HVO8) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 9 (102HVO9) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 10 (102HVO0) PZ Absolventským výkonem
Hra na kytaru 7 (105KYTA7) PZ Absolventským výkonem
Hra na kytaru 8 (105KYTA8) PZ Absolventským výkonem
Hra na kytaru 9 (105KYTA9) PZ Absolventským výkonem
Hra na kytaru 10 (105KYTA0) PZ Absolventským výkonem
Přehled české hudby 1 (100EPCH1) ZT Teoretická ústní zkouška - Přehled české hudby (S105TUZENG)
Přehled české hudby 2 (100EPCH2) ZT