Seminář strunných nástrojů 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105SSN7 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Miroslav PETRÁŠ, Ivan ŠTRAUS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student reaguje tvořivým a vhodným způsobem na nápady a podněty ostatních, pracuje konzistentně a pozitivně s verbální zpětnou vazbou.

Využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě.

Působí jako sebejistá a důvěryhodná osobnost ve vhodném kontextu, efektivně komunikuje.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Tento seminář je kolektivní platformou pro prezentaci interpretačních tvůrčích názorů a diskuzí pedagogů a studentů o rozmanitých tvůrčích přístupech. Je těsně spjat s jejich hlavním předmětem. Studenti se naučí identifikovat a použít vhodnou strategii pro interpretaci, komunikaci a prezentaci myšlenek, problémů a argumentů. Zároveň získávají, popřípadě zlepšují znalosti vhodných komunikačních prostředků a jejich aplikace na poli hudebního umění.

Tematické okruhy:

Pravidelná vystoupení během seminářů

Specifika pódiového vystupování

Poslech nahrávek

Návštěvy koncertů

Účast na odborných seminářích a mistrovských kurzech

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura a studijní pomůcky jsou individuální, v úzké závislosti na repertoáru studovaném ve specializaci studijního programu každého jednotlivého studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu:

účast v semináři min. 80 %, aktivita v diskusi, alespoň 1x za semestr zahrát skladbu nastudovanou v hlavním předmětu své specializace v celkové délce trvání minimálně 30 minut

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2030
Učebna KSN č. 2030

(Lichenštejnský palác)
PETRÁŠ M.
17:00–18:30
(paralelka 2)
Paralelka 2 je určena pro violoncella a kontrabasy
místnost 2027
Učebna KSN č. 2027

(Lichenštejnský palác)
ŠTRAUS I.
17:00–18:30
(paralelka 1)
Paralelka 1 je určena pro housle, violy, harfy a kytary

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:00–18:30 Ivan ŠTRAUS Učebna KSN č. 2027
Lichenštejnský palác
Paralelka 1 je určena pro housle, violy, harfy a kytary paralelka 1
Čt 17:00–18:30 Miroslav PETRÁŠ Učebna KSN č. 2030
Lichenštejnský palác
Paralelka 2 je určena pro violoncella a kontrabasy paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů