Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DPSN2 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen samostatného a tvůrčího přístup k výuce hlavních hudebně teoretických disciplin na základních a středních hudebních školách.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

  1. Znalost nauky o harmonii na úrovni konzervatoře
  2. Znalost nauky o hudebních formách na úrovni konzervatoře
  3. Znalost nauky o kontrapunktu a rozboru skladeb na úrovni konzervatoře

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Didaktika se váže na všechny výukové metody včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních, teoretických oborů a skladby. Cílem výuky je seznámení s hlavními didaktickými zásadami a se specifikou výuky teoretických předmětů na středních hudebních školách. Výuka se zaměřuje na strukturní aspekty moderní hudby a problematiku jejich začlenění do tradičních teoretických disciplin. Student osvědčuje získané znalosti i formou dialogu s vyučujícím a vypracováním vlastních metodických příprav na výuku.

Pedagogické praxe probíhají na středních hudebních školách. Studenti zde provádějí náslechy i samostatné pedagogické výstupy. Ty jsou předem konzultovány s pedagogem předmětu a následně též vyhodnocovány. Vyhodnocování probíhá formou diskuse v kolektivu za vedení pedagoga předmětu i učitele třídy, kde probíhal studentský výstup. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

  1. Problematika výuky vybraných principů a technik moderní harmonie.
  2. Problematika výuky vybraných principů a technik moderního kontrapunktu.
  3. Problematika výuky hudebních stylů a žánrů.
  4. Problematika výuky hudební tektoniky.
  5. Problematika analýzy moderní artificiální hudby.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

RISINGER, Karel. Metodika praktické výuky evropské tektoniky XX. století. Živá hudba IX, Praha 1986, s. 5 - 25.

RISINGER, Karel. Metodika výuky evropské harmonie XX. století. Živá hudba 1973, č. 1, s. 165 - 173

RISINGER, Karel. Metodika výuky evropského kontrapunktu XX. století, Živá hudba 1976, č. 6, s. 139 - 158

Doporučená literatura:

RISINGER, Karel. Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie: Otakar Šín - Alois Hába - Karel Janeček. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. Hudební rozpravy.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. Praha: Československá akademie věd, 1965.

JANEČEK, Karel. Tektonika : nauka o stavbě skladeb. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1968.

Výběr z novější zahraniční literatury, dle časových možností tematického plánu.

Hodnoticí metody a kritéria

Příprava a aktivní účast na semináři, vypracování metodických příprav zaměřených na dané okruhy a disciplíny.

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží emailem od vyučujícího.

Minimální docházka je 60 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů