Disertace - textová část

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180DPHPT zápočet 60 česky akademický rok

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC, Jan VIČAR, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC, Jan VIČAR, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů