Hudební analýza 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100EHA1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů, aby je podrobněji zasvětil do problematiky předmětu.

Studenti ve druhé polovině semestru přinášejí analýzy skladeb autorů vlastní kultury. Srovnává se použití podobných prvků v rozdílném kontextu. Jednou za semestr prezentuje každý student vypracovanou analýzu skladby, kterou vybral spolu s pedagogem.

Výsledky učení

Cílem předmětu je maximální vhled do hudebního textu. Porozumění hudebnímu organismu z hlediska vertikálního i horizontálního, z hlediska detailu i celku. Vztah hudebních a mimohudebních složek skladby (text, jevištní akce). Propojení s ostatními druhy umění, s filosofií. Srovnávací analýza charakteristických prvků hudby národů zúčastněných studentů.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se základní znalost forem, harmonie a kontrapunktu. Pro nehudebníky je východiskem forma v rámci jejich média.

Výuka probíhá v angličtině.

Literatura

LaRue, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan : Harmonie Park Press, 2011.

Owen, Harold. Modal and tonal counterpoint : from Josquin to Stravinsky. New York : Schirmer, 1992.

Tymoczko, Dmitri. A Geometry of music : harmony and counterpoint in the extended common practice. New York : Oxford University Press, 2011.

Krenek, Ernst. Zwölfton-Kontrapunkt-Studien. Mainz : Schott, 1952.

Pratt, George. The dynamics of harmony : principles & practice. Oxford : Oxford University Press, 1996

Schönberg, Arnold. Theory of Harmony : Harmonielehre. New York : Philosophical Library, 1948

Caplin, William Earl. Classical form : a theory of formal functions for the instrumental music of Haydn, Mozart and Beethoven. Oxford : Oxford University Press, 1998

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě: aktivity na seminářích, vypracování a prezentace semestrální práce.

Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích a ze 40% z vyhodnocení prezentace vlastní analýzy.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Erasmus - výuka v angličtině
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Erasmus - výuka v angličtině paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů