Hudební analýza 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100EHA2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je maximální vhled do hudebního textu. Porozumění hudebnímu organismu z hlediska vertikálního i horizontálního, z hlediska detailu i celku. Vztah hudebních a mimohudebních složek skladby (text, jevištní akce). Propojení s ostatními druhy umění, s filosofií. Srovnávací analýza charakteristických prvků hudby národů zúčastněných studentů.

Pro nehudebníky forma v relevantní umělecké disciplíně.

Předmět je vyučován v angličtině.

Forma studia

Rozbor skladeb čtením v partituře (forma, harmonie, kontrapunkt, struktura, instrumentace a další charakteristické prvky ve skladbě), následný poslech skladeb z nahrávek s partiturou, diskuse nad předloženým rozborem, vypracovávání schémat.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se základní znalost forem, harmonie a kontrapunktu.

Obsah kurzu

Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů, aby je podrobněji zasvětil do problematiky předmětu.

Studenti ve druhé polovině semestru přinášejí analýzy skladeb autorů vlastní kultury. Srovnává se použití podobných prvků v rozdílném kontextu. Jednou za semestr prezentuje každý student vypracovanou analýzu skladby, kterou vybral spolu s pedagogem.

Doporučená nebo povinná literatura

LaRue, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan : Harmonie Park Press, 2011.

Owen, Harold. Modal and tonal counterpoint : from Josquin to Stravinsky. New York : Schirmer, 1992.

Tymoczko, Dmitri. A Geometry of music : harmony and counterpoint in the extended common practice. New York : Oxford University Press, 2011.

Krenek, Ernst. Zwölfton-Kontrapunkt-Studien. Mainz : Schott, 1952.

Pratt, George. The dynamics of harmony : principles & practice. Oxford : Oxford University Press, 1996

Schönberg, Arnold. Theory of Harmony : Harmonielehre. New York : Philosophical Library, 1948

Caplin, William Earl. Classical form : a theory of formal functions for the instrumental music of Haydn, Mozart and Beethoven. Oxford : Oxford University Press, 1998

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě: aktivity na seminářích, vypracování a prezentace semestrální práce. Ve druhém semestru student kromě prezentace v hodině odevzdá vypracovanou analýzu s komentářem také písemně.

Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích a ze 40% z vyhodnocení písemné seminární práce.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů