Seminář zvukové tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SZTV2 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen zpracování a prezentace zadaného tématu v požadovaném rozsahu, používá odbornou terminologii, reflektuje vlastní vystupování a dokáže diskutovat na odpovídající odborné úrovni. Umí vyhledat a zpracovat textové studijní zdroje.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Prezentace vlastní tvorby, povinná účast minimálně 70%.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Zvládnutí prezentace vlastního úsudku a zkušenost s vystupováním před odbornou veřejností. Schopnost účastnit se aktivně diskuze, obhajoba vlastních názorů, osvojení si odborné terminologie.

V případě účasti zahraničních studentů nebo hostů může být vedení semináře zcela nebo částečně v anglickém jazyce.

Poskytuje prostor pro odborné explikace aktuálních témat z oblasti zvukové tvorby, které přednáší pedagog, případně pozvaní hosté a studenti.

Obsahem jsou konzultace nahrávacích projektů, jejich přípravy a hodnocení výsledků.

Tematické okruhy:

Reflexe zadání seminárních prací a témat z aktuální problematiky oboru zvuková tvorba.

Dokumentace vlastních nahrávacích projektů

Diskuze o aktuálním nahrávání

Analýza zvukového obrazu na současných i historických nahrávkách

Doporučená nebo povinná literatura

Povinné zdroje:

Vlastní archiv realizovaných nahrávek

Rozpracovaná bakalářská práce

Do programu semináře mohou být zařazeny exkurze do institucí jakými jsou Národní technické muzeum, České muzeum hudby, Česká televize, Rudolfinum, Český národní symfonický orchestr a např. další soukromá nahrávací studia.

Hodnoticí metody a kritéria

Student prezentuje v průběhu semestru praktickou část bakalářské práce, ve které se věnuje vlastní nahrávce studiové nebo live. Účast na semináři je povinná, požadovaná docházka je nejméně 70 %. Při splnění všech podmínek získává student zápočet.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů