Technická sluchová analýza 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TSLA2 ZK 3 14 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent TSA bude mít předpoklady pro poznávání a řešení technických problémů, které se projevují zkreslováním zvuku, a bude schopen jednotlivé aspekty rozpoznat a eliminovat.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Smyslem předmětu je rozvoj sluchových schopností, a to především sluchové paměti v oblasti barvy zvuku a citlivosti na změnu barvy, hlasitosti a dalších vlastností hudebního zvukového signálu. V druhé části je kladen důraz na praktickou práci s efekty vedoucí k hlubšímu pochopení principů a prohloubení teoretických podkladů.

Výuka je vyučována v blocích, jejichž rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých tematických okruhů.

Tematické okruhy:

M/S zpracování stereofonního signálu

Chyby stereofonního záznamu: word clock, analogové přebuzení, clipping

Artefakty ztrátové komprese

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Vlastní vygenerované zvukové soubory.

Projekt ProTools s příklady.

Doporučená literatura:

SoundGym. Audio Ear Training Online [Sluchové testy]. Dostupné z: http://www.soundgym.cowww.soundgym.co

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška ve formě výstupního testu a praktické aktivity s hudebním softwarem.

Zkouška se skládá z 50 % z testu, z 50 % z vytvoření či popisu práce s hudebním softwarem nad zadaným úkolem.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů