Základy zvukové tvorby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZZTV1 Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin PINKAS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozumí dramaturgii autonomního zvukového díla. Cíleně rozvíjí poslechové zkušenosti. Dovede pořídit záznam jednotlivých zvukových kategorií s ohledem na dramaturgický záměr díla. Student má základní znalosti o povaze zvukového signálu z pohledu tvůrčí práce.

Forma studia

přednáška,cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět poskytuje posluchačům základní přehled uměleckých a technických aspektů tvůrčí práce se zvukem. Témata přednášek jsou následně procvičována.

Tematické okruhy:

Zvuk jako fyzikální jev, umělecké dílo. Sluchový vjem.

Zvuková zkušenost, paměť. Poslechový model. Rutinní a tvůrčí práce se zvukem.

Základy dramaturgie auditivních děl (rozhlasová hra, radioart, zvukové koláže).

Stylizace mluveného slova a ruchů. Atmosféry.

Střih zvukového záznamu, střih mluveného slova, ruchů a hudby. Zvukové přechody.

Zvukový objekt. Archivace a organizace zvukových bank.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav: Hudební zvuk, 2. dopl. vyd. Praha: NAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-323-4.

Doporučená literatura:

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1975.

VLACHÝ Václav. Praxe zvukové techniky. 2. vyd. Praha: Muzikus, 2000. ISBN 80-86253-05-8

BLÁHA Ivo: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, 3. vyd. Praha: NAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-303-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách 75 %, na cvičeních 75 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
PINKAS M.
11:05–12:35
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:05–12:35 Martin PINKAS Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů