Elektronický zvuk 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171EZ2 Z 6 14 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 140 až 170 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen prakticky využívat možnosti vybraných přístrojů a nástrojů hudební elektroniky, nastavovat je a vytvářet vlastní zvukové barvy. Je schopen vytvořit vlastní jednoduchou kompozici v délce min. 1 minuta s využitím vybraných elektronických nástrojů.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty s praktickým využitím různých metod umělého generování zvuku elektronickou cestou a s obsluhou vybraných přístrojů a nástrojů hudební elektroniky.

Tematické okruhy:

KAWAI K5000S

KORG MS-20, Trancendent Powertran 2000, KORG Polysix

Yamaha DX 7, TG 77

KORG DSS-1, Akai Z8, Native Instruments Kontakt

Yamaha VL-1m

KORG MS2000R, Roland JP-8080

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Uživatelské příručky vybraných elektronických hudebních nástrojů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet student získá po úspěšném splnění ústního pohovoru ze 2–3 vybraných témat z osnovy předmětu a odevzdání vlastního elektronického zvukového cvičení v délce alespoň jedna minuta.

Požadovaná docházka je 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů