Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Zvuková tvorba (Bc) od 2022/23 – 3. ročník

Studijní specializace: Zvuková tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Hudební akustika 171HUAK ZK 2 2PT
Praxe zvukové tvorby a hudební režie
 
171PZVT3 ZK 3 2CT 171PZVT4 ZK 3 2CT
Rozbory nahrávek 171RON5 Z 1 12SS 171RON6 Z 1 14SS
Akustika
 
171AK Z 1 1PT
Digitální mix a mastering
 
171DMM1 Z 3 6CS 171DMM2 ZK 3 7CS
Elektronický zvuk
 
171EZ1 Z 2 12PS 171EZ2 Z 6 14CS
Hudební elektronika 171HUEL1 ZK 2 12PS 171HUEL2 ZK 2 14PS
Seminář zvukové tvorby
 
171SZTV1 Z 2 2ST 171SZTV2 Z 2 2ST
Specializovaná sluchová analýza ZT
 
171SSLA3 Z 2 1CT 171SSLA4 ZK 2 1CT
Teorie zvukové tvorby
 
171TEZT3 ZK 3 6PS+6SS 171TEZT4 ZK 3 7PS+7SS
Minimální počet kreditů za semestr 20 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby
 
108DHB5 ZK 3 2PT
Hudební estetika
 
108HUES1 Z 2 1PT+1ST 108HUES2 ZK 2 1PT+1ST
Minimální počet kreditů za semestr 5 2
Povinně volitelné předměty
Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Zvuková tvorba - povinně volit. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Zvuková tvorba (Bc) - volitelné předměty výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hudební elektronika 1 (171HUEL1) ZT Bakalářskou prací
Hudební elektronika 2 (171HUEL2) ZT Bakalářskou prací
Proseminář tvorby kvalifikační práce (108PTKP) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 1 (171TEZT1) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 2 (171TEZT2) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 3 (171TEZT3) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 4 (171TEZT4) ZT Bakalářskou prací
Elektronický zvuk 1 (171EZ1) ZT Bakalářskou prací
Elektronický zvuk 2 (171EZ2) ZT Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby 1 (171SZTV1) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby 2 (171SZTV2) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 1 (171SZTH1) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 2 (171SZTH2) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 3 (171SZTH3) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 4 (171SZTH4) PZ Bakalářskou prací
Avid ProTools 1 (171APT1) ZT Bakalářskou prací
Avid ProTools 2 (171APT2) ZT Bakalářskou prací
Akustika (171AK) ZT Teoretická ústní zkouška (S171TUZ)
Akustika hudebních nástrojů (171AHN) ZT
Hudební akustika (171HUAK) ZT
Teorie zvukové tvorby 1 (171TEZT1) ZT
Teorie zvukové tvorby 2 (171TEZT2) ZT
Teorie zvukové tvorby 3 (171TEZT3) ZT
Teorie zvukové tvorby 4 (171TEZT4) ZT
Úvod do akustiky pro hudebníky (171UAH) ZT
Úvod do psychoakustických měření (171UPSM) ZT
Avid ProTools 1 (171APT1) ZT Autonomní zvukové dílo (S171AZD)
Avid ProTools 2 (171APT2) ZT
Elektronický zvuk 1 (171EZ1) ZT
Elektronický zvuk 2 (171EZ2) ZT
Hudební elektronika 1 (171HUEL1) ZT
Hudební elektronika 2 (171HUEL2) ZT
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 1 (171PZVT1) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 2 (171PZVT2) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 3 (171PZVT3) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 4 (171PZVT4) PZ
Seminář zvukové tvorby 1 (171SZTV1) PZ
Seminář zvukové tvorby 2 (171SZTV2) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 1 (171SZTH1) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 2 (171SZTH2) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 3 (171SZTH3) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 4 (171SZTH4) PZ