Hudební elektronika 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HUEL2 zkouška 2 14 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Milan GUŠTAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan GUŠTAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude mít přehled o metodách zvukové syntézy a zpracování zvukového signálu a o vývoji, konstrukci, zvukových vlastnostech a praktickém využití elektronických hudebních nástrojů.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z hudební akustiky, elektroniky a nauky o hudebních nástrojích

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky předmětu je seznámit posluchače s vývojem elektronických hudebních nástrojů, s jejich konstrukcí, zvukovými vlastnostmi a praktickým využitím. Přednášky jsou doplněny hudebními ukázkami demonstrujícími zvuk a hudební využití probíraných nástrojů. Předcházet bude shrnutí vybraných oblastí elektroniky a zvukové syntézy.

Tematické okruhy:

Základy elektroniky

Lineární a nelineární metody syntézy zvuku: aditivní a subtraktivní syntéza, modulační a tvarové metody, modelování a ostatní metody syntézy

První elektronické nástroje: Theremin, Martenotovy vlny, Trautonium, Sphärophon

varhany Coupleux-Givelet, Grosstonorgel, Allen, Gulbransen

varhany Ionika, Philicorda, Vox, Farfisa

Warbo Organ, Novachord, Ondioline, Clavioline, Tuttivox, Musitron

Logan Strings, Solina Strings, Crumar, Siel

Elektronické automatofony, koncepce studiových syntezátorů (RCA, Siemens)

Zvukové efektové procesory

Napětím řízené systémy (VCO, VCA, VCF, NG, LFO, EG, ...)

Modulární analogové syntetizéry (Moog, Buchla)

Kompaktní analogové syntetizéry (Moog, EMS, ARP, Roland, Korg, Oberheim)

Hybridní syntetizéry, digitalizace

MIDI

Dechové ovladače, elektronické bicí a generátory rytmů, kytarové syntetizéry

Digitální syntetizéry, samplery

Syntetizéry s metodami modelování

Současné trendy hudební elektroniky, softwarová řešení

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GUŠTAR, Milan. Elektrofony I. Praha: Uvnitř, 2007. ISBN 978-80-239-8446-0.

GUŠTAR, Milan. Elektrofony II. Praha: Uvnitř, 2008. ISBN 978-80-239-8447-7.

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. 3. dopl. vyd. Praha: NAMU, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8.

SYROVÝ, Václav, GUŠTAR, Milan. Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky. 3. vyd. Praha: NAMU, 2016. ISBN 978-80-7331-383-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná a ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v tematických okruzích (50 % výsledné známky písemná část, 50 % ústní část). Minimální povinná účast studenta ve výuce je 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
15:00–18:00 Milan GUŠTAR Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů