Avid ProTools 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171APT2 ZK 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej URBAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen ovládat DAW Pro Tools na úrovni pokročilého uživatele, schopnost samostatné práce ve složitějších projektech při studiovém a live provozu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Získání pokročilých praktických dovedností při ovládání DAW Pro Tools, práce se složitějším projektem v editačním a mixážním okně, automatizace mixu, práce s MIDI a virtuálními nástroji, práce v prostorových (surround) formátech, export mixu a metadat.

Tematické okruhy:

Pokročilé metody editace v záběrovém a playbackovém režimu. Playlisty.

Mixáž vícestopého materiálu, automatizace parametrů mixu a plug-in modulů.

MIDI stopy, záznam, editace, routování MIDI signálu.

Práce s virtuálními nástroji, export stop a stemů.

Prostorový (surround) zvuk, editace, mix a export mixu.

Práce s metadaty, OMF a AAF formáty, import a export.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Pro Tools Reference Guide. Avid, 2019.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška z praktických dovedností ovládání DAW Pro Tools v různých situacích studiového a live nahrávání.

Požadovaná úroveň ovládání DAW Pro Tools vychází z pokročilých praktických požadavků na práci v Pro Tools při vícestopém záznamu, střihu a mixu.

Požadovaná docházka je minimálně 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů