Praxe zvukové tvorby a hudební režie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZVT2 ZK 3 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti obou specializací jsou schopni používat různé mikrofonní techniky a jejich kombinace při nahrávání hudby k dosažení esteticky působivé zvukové stránky nahrávky. Dokážou přetvářet záznam hudby po stránce časové, dynamické, barevné i prostorové. Rozumí týmové práci zejména součinnosti zvukové a hudební režie. Dovedou použít poznatky pro přípravu a realizaci i jiných forem autonomních zvukových děl.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Smyslem cvičení je praktické nabývání profesních dovedností ve snímání hudebních nástrojů či hudebních uskupení a zpracování hudebního signálu pro potřeby vzniku autonomních zvukových děl. Cvičení jsou prováděna v týmové spolupráci studentů hudební režie a zvukové tvorby či samostatně v obou specializacích. V jednotlivých cvičeních je upřednostňován stereofonní formát.

Tematické okruhy:

Záznam většího komorního souboru či pěveckého sboru

Záznamy koncertů, realizace studiových snímků ve Zvukovém studiu HAMU ve spolupráci s jinými studijními programy.

Příprava zvukových stop a ozvučení představení v divadle podle požadavků ostatních studijních programů.

Účast na přímém přenosu do rozhlasu, televize nebo přes internet

Poslech a oprava realizovaných děl

Hudební režie studiového snímku menšího rozsahu

Předložení vybraného zvukového díla s explikací k závěrečné zkoušce

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia HAMU.

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. Praha: Editio Supraphon, 1975.

DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. Leipzig: S.Hirzel, 2003.

WALNE, Graham. Sound for Theatre. Kent: Whitstable, 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá z předložení a obhájení vlastní vybrané zvukové nahrávky. Nutnou přílohou ke zvukové nahrávce je písemná explikace, popisující její vznik, použitá zařízení a postupy při její realizaci. Student během semestru zpracuje 3-4 zvukové snímky samostatně nebo v nahrávacím týmu. Povinná docházka na praktická cvičení: min. 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů