Teorie zvukové tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TEZT2 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dále rozšiřuje své poznatky o zkoumání vlivu elektroakustického přenosu zvukové informace a jeho vlivu na straně příjemce. Osvojí si základní teoretické informace o hudebních nástrojích, především v aspektech, které ovlivňují proces snímání a postprodukce hudebního zvuku (frekvenční rozsah, akustický výkon).

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Smyslem předmětu je vybavit budoucí zvukové profesionály schopností teoretické reflexe v oboru.

Tematické okruhy:

Akustický přenos zvukové informace a jeho kvalita

Vliv elektroakustického řetězce na kvalitu přenosu zvukové informace

Zvukový záznam jako prostředek stylizace zvukové informace a jeho kvalita

Realita a virtualita zvuku

Akustické hudební nástroje a jejich zvukový vývoj

Elektroakustické a elektronické hudební nástroje a jejich zvukový vývoj

Přirozený a umělý zvukový signál a jejich kvalitativní konfrontace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk : příspěvek k teorii zvukové tvorby. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009. 303 s. ISBN 978-80-7331-161-2 (brož.).

Hodnoticí metody a kritéria

Známka ze zkoušky je udělena na základě dvou odpovědí z tematických okruhu uvedených níže.

Účast ve výuce je vyžadována minimálně ze 75 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů