Praxe zvukové tvorby a hudební režie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZVT4 ZK 3 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen používat různé mikrofonní techniky a jejich kombinace při nahrávání hudby k dosažení esteticky působivé zvukové stránky nahrávky. Dokáže přetvářet záznam hudby po stránce časové, dynamické, barevné i prostorové. Rozumí týmové práci zejména v součinnosti s hudebním režisérem. Provede hudební režii rozsáhlejších hudebních kompozic, live či studiově. Studenti dovedou použít poznatky pro přípravu a realizaci i jiných forem autonomních zvukových děl.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Smyslem cvičení je praktické nabývání profesních dovedností ve snímání hudebních nástrojů či hudebních uskupení a zpracování hudebního signálu pro potřeby vzniku autonomních zvukových děl. Cvičení jsou prováděna v týmové spolupráci s hudebními režiséry či samostatně̌. V jednotlivých cvičeních je upřednostňován stereofonní formát.

Tematické okruhy:

Záznam symfonického orchestru se sóly

Záznam pěveckého sboru.

Záznamy koncertů, realizace studiových snímků ve Zvukovém studiu HAMU ve spolupráci s jinými studijními programy.

Kombinace mikrofonních systémů, použití spotů.

Příprava zvukových stop a ozvučení představení v divadle podle požadavků ostatních studijních programů.

Účast na přímém přenosu do rozhlasu, televize nebo přes internet /live streaming)

Poslech a oprava realizovaných děl

Hudební režie live i studiových snímků většího rozsahu, hudba k filmu

Práce v nahrávacím týmu – hudební a zvuková režie

Příprava bakalářských projektů

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia HAMU.

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. Praha: Editio Supraphon, 1975.

DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. Leipzig: S.Hirzel, 2003.

WALNE, Graham. Sound for Theatre. Kent: Whitstable, 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá z předložení a obhájení vlastní vybrané zvukové nahrávky – části absolventského výkonu. Nutnou přílohou ke zvukové nahrávce je písemná explikace, popisující její vznik, použitá zařízení a postupy při její realizaci. Student během semestru zpracovává téma bakalářské práce. (specializace zvuková tvorba – hudební režie). Povinná docházka na praktická cvičení: 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů