Rozbory nahrávek 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171RON6 Z 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem učení v tomto předmětu je další prohlubování poslechových zkušeností v oboru dalších nástrojových uskupení. Student se seznámí se specifiky zvuku velkého symfonického orchestru, děl rozsáhlých hudebních forem s vokální složkou a dokáže analyzovat jejich typický zvuk. Pohotově reaguje na jednotlivé aspekty zvukové stránky hudební nahrávky a je schopen posoudit jejich soulad či nesoulad. Zároveň rozumí specifikům hudebních nahrávek prakticky v plném rozsahu klasického instrumentáře i stylových a historických epoch.

Student si osvojí i dovednost písemného vyjádření, aby byl schopen posuzovat nahrávky i pro potřeby např. dramaturgického procesu nebo pro soutěžní přehlídky.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Rozšíření a prohloubení poslechových zkušeností a rozvíjení schopnosti analyzovat rozličná zvuková ztvárnění nahrávek hudebních nástrojů a zpěvu v různých akustických podmínkách s ohledem na instrumentaci daného díla. V případě význačných děl jsou porovnávány nahrávky téhož díla různými interprety.

Výuka je vyučována v blocích, jejichž rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých tematických bodů.

Tematické okruhy:

Díla pro velký symfonický orchestr

Oratorní díla s vokální složkou

Operní tvorba

Netradiční hudební nástroje v orchestru

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Zvukový archiv Zvukového studia HAMU

Doporučená literatura:

Elektronické studijní zdroje Knihovny HAMU:

Naxos Music Library. Dostupné z: https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Digital Concert Hall. Dostupné z: https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Hodnoticí metody a kritéria

Student má povinnost prezentovat zvolené nahrávky dle vlastního výběru po dohodě s vyučujícím. Prezentace nahrávky spočívá v analytickém rozboru zvuku snímku a následné diskuzi. Dále má povinnost odevzdat seminární práci na stejné téma v rozsahu 2-3 stran textu. Zápočet bude udělen při splnění všech požadavků a při docházce nad 60 %.

Poznámka

Výuka je vyučována v blocích, jejichž rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých tématických bodů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů