Rozbory nahrávek 6

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171RON6 zápočet 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Aleš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem učení v tomto předmětu je další prohlubování poslechových zkušeností v oboru dalších nástrojových uskupení. Student se seznámí se specifiky zvuku velkého symfonického orchestru, děl rozsáhlých hudebních forem s vokální složkou a dokáže analyzovat jejich typický zvuk. Pohotově reaguje na jednotlivé aspekty zvukové stránky hudební nahrávky a je schopen posoudit jejich soulad či nesoulad. Zároveň rozumí specifikům hudebních nahrávek prakticky v plném rozsahu klasického instrumentáře i stylových a historických epoch.

Student si osvojí i dovednost písemného vyjádření, aby byl schopen posuzovat nahrávky i pro potřeby např. dramaturgického procesu nebo pro soutěžní přehlídky.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Rozšíření a prohloubení poslechových zkušeností a rozvíjení schopnosti analyzovat rozličná zvuková ztvárnění nahrávek hudebních nástrojů a zpěvu v různých akustických podmínkách s ohledem na instrumentaci daného díla. V případě význačných děl jsou porovnávány nahrávky téhož díla různými interprety.

Výuka je vyučována v blocích, jejichž rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých tematických bodů.

Tematické okruhy:

Díla pro velký symfonický orchestr

Oratorní díla s vokální složkou

Operní tvorba

Netradiční hudební nástroje v orchestru

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Zvukový archiv Zvukového studia HAMU

Doporučená literatura:

Elektronické studijní zdroje Knihovny HAMU:

Naxos Music Library. Dostupné z: https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Digital Concert Hall. Dostupné z: https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Hodnoticí metody a kritéria

Student má povinnost prezentovat zvolené nahrávky dle vlastního výběru po dohodě s vyučujícím. Prezentace nahrávky spočívá v analytickém rozboru zvuku snímku a následné diskuzi. Dále má povinnost odevzdat seminární práci na stejné téma v rozsahu 2-3 stran textu. Zápočet bude udělen při splnění všech požadavků a při docházce nad 60 %.

Poznámka

Výuka je vyučována v blocích, jejichž rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých tématických bodů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–12:00 Aleš DVOŘÁK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů