Digitální mix a mastering 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DMM2 ZK 3 7 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 70 až 85 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači získají zběhlost v ovládání pokročilých postprodukčních aplikací, zvládnou filosofii zvukové retuše, dovedou vyhodnotit potřebnost retušovacích zásahů.

Naučí se na základě pěstované poslechové zkušenosti a představivosti provádět mixáž hudebního programu v reálném čase (typ přímý přenos). Naučí se také efektivní práci s mixážním stolem pomocí programování automatické mixáže.

Prohloubí si znalosti v oboru komplexních postprodukčních úprav.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Tato specializovaná disciplína zvukové tvorby připraví posluchače na jednu z nejdůležitějších praktických dovedností – digitální mix a mastering. Cílem předmětu je zvládnutí postprodukční fáze vzniku hudební nahrávky, tedy mix a mastering snímku. Důležitý je důraz na regulérní a efektivní pracovní postupy a znalost norem a doporučení.

Tematické okruhy:

Remastering – zvuková retuš, restaurace, rekonstrukce

“Live” mixáž se současným provedením časových, dynamických, barevných a prostorových úprav signálu při záznamu díla či ozvučení scénických děl

Postprodukční mixáž, střih, úprava barvy, celkové dynamiky a prostoru pořízeného záznamu a automatizace procesu zpracování signálu

Programování scén

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KATZ, Bob. Mastering Audio: The Art and the Science. Canada, Focal Press. 2002, 319 s.ISBN: 0-240-80545-3.

Hodnoticí metody a kritéria

K získání známky ze zkoušky student předloží cvičební projekt nebo nahrávku s textovou explikací použitých postupů, s použitím odborné terminologie, jednotné formální úpravy. Účast na cvičeních je požadována 60 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů