Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Zvuková tvorba (Bc) od 2022/23 – 1. ročník

Studijní specializace: Zvuková tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Avid ProTools 171APT1 Z 1 1PT 171APT2 ZK 1 1PT
Rozbory nahrávek 171RON1 Z 1 12SS 171RON2 Z 1 14SS
Rozhlasová tvorba
 
171RTV Z 1 14SS
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 171SZTH1 Z 2 2ST 171SZTH2 Z 2 2ST
Úvod do akustiky pro hudebníky 171UAH ZK 2 2PT
Úvod do psychoakustických měření
 
171UPSM Z 1 1PT
Základy elektroakustiky a zvukové techniky 171ZELZ1 ZK 2 2PT 171ZELZ2 ZK 2 2PT
Základy zvukové tvorby 171ZZTV1 Z 2 8PS+16CS 171ZZTV2 Z 2 10PS+18CS
Specializovaná sluchová analýza ZT 171SSLA1 Z 2 1CT 171SSLA2 ZK 2 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 13 11
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby 108DHB1 Z 3 2PT 108DHB2 ZK 3 2PT
Dějiny záznamu a zpracování zvuku 171DZZZ ZK 1 6CS
Instrumentace I. 101INI1 Z 3 1PT+1CT 101INI2 ZK 3 1PT+1CT
Rozbor skladeb 108RSK1 Z 2 2ST 108RSK2 ZK 2 2ST
Matematicko-fyzikální minimum 171MFM Z 2 12PS
Minimální počet kreditů za semestr 14 11
Povinně volitelné předměty
Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Zvuková tvorba - povinně volit. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Zvuková tvorba (Bc) - volitelné předměty výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 8
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hudební elektronika 1 (171HUEL1) ZT Bakalářskou prací
Hudební elektronika 2 (171HUEL2) ZT Bakalářskou prací
Proseminář tvorby kvalifikační práce (108PTKP) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 1 (171TEZT1) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 2 (171TEZT2) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 3 (171TEZT3) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 4 (171TEZT4) ZT Bakalářskou prací
Elektronický zvuk 1 (171EZ1) ZT Bakalářskou prací
Elektronický zvuk 2 (171EZ2) ZT Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby 1 (171SZTV1) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby 2 (171SZTV2) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 1 (171SZTH1) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 2 (171SZTH2) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 3 (171SZTH3) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 4 (171SZTH4) PZ Bakalářskou prací
Avid ProTools 1 (171APT1) ZT Bakalářskou prací
Avid ProTools 2 (171APT2) ZT Bakalářskou prací
Akustika (171AK) ZT Teoretická ústní zkouška (S171TUZ)
Akustika hudebních nástrojů (171AHN) ZT
Hudební akustika (171HUAK) ZT
Teorie zvukové tvorby 1 (171TEZT1) ZT
Teorie zvukové tvorby 2 (171TEZT2) ZT
Teorie zvukové tvorby 3 (171TEZT3) ZT
Teorie zvukové tvorby 4 (171TEZT4) ZT
Úvod do akustiky pro hudebníky (171UAH) ZT
Úvod do psychoakustických měření (171UPSM) ZT
Avid ProTools 1 (171APT1) ZT Autonomní zvukové dílo (S171AZD)
Avid ProTools 2 (171APT2) ZT
Elektronický zvuk 1 (171EZ1) ZT
Elektronický zvuk 2 (171EZ2) ZT
Hudební elektronika 1 (171HUEL1) ZT
Hudební elektronika 2 (171HUEL2) ZT
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 1 (171PZVT1) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 2 (171PZVT2) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 3 (171PZVT3) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 4 (171PZVT4) PZ
Seminář zvukové tvorby 1 (171SZTV1) PZ
Seminář zvukové tvorby 2 (171SZTV2) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 1 (171SZTH1) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 2 (171SZTH2) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 3 (171SZTH3) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 4 (171SZTH4) PZ