Dějiny záznamu a zpracování zvuku

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DZZZ zkouška 1 6 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Aleš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět vychází z obecně platného názoru, že každý seriózní obor reflektuje své dějiny. Cílem výuky předmětu je ukázat vývoj zejména estetických názorů a jejich projevů v oblasti zvukové tvorby, a to v nejužší návaznosti na vývoj technologií, protože v oboru zvukové tvorby je závislost zvukově estetických přístupů na rozvoj technických možností přímo vázána.

Tematické okruhy:

Chronologický vývoj nahrávací technologie

Estetika zvuku v návaznosti na vývoj nahrávací technologie

Různé typy zvukového záznamu

Vytvoření pocitu prostoru na příkladech historických nahrávek

Střih na magnetofonovém pásu

Historie Supraphonu

Historie České televize

Besedy s hosty

Výsledky učení

Student získá přehled o cestě, kterou zvuková tvorba prošla za dobu svého trvání. Naučí se nazírat historické nahrávky z tohoto úhlu pohledu (v kombinaci se znalostmi získanými v předmětu Rozbory nahrávek) a uvědomí si meze tvůrčích možností v historickém průběhu. Naučí se nazírat na hudební nahrávky synchronně i diachronně.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

GÖSSEL, Gabriel. Fonogram. [Díl] 1, Praktický průvodce historií záznamu zvuku. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2001. 229 s. :. ISBN 80-86212-19-X obr., foto.

GÖSSEL, Gabriel. Fonogram. [Díl] 2, Výlety k počátkům historie záznamu zvuku. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2006. 536 s. :. ISBN 80-86212-44-0 il., foto., portréty.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá známku ze zkoušky po vypracování testu. Bodové hodnocení je stanoveno pedagogem a výsledek testu musí být nad 50 %. Student musí splnit 60 % docházky.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
DVOŘÁK A.
10:00–11:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:00–11:30 Aleš DVOŘÁK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
DVOŘÁK A.
09:00–09:45
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–09:45 Aleš DVOŘÁK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů