Dějiny záznamu a zpracování zvuku

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DZZZ ZK 1 6 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Viktor Hruška

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá přehled o cestě, kterou zvuková tvorba prošla za dobu svého trvání. Naučí se nazírat historické nahrávky z tohoto úhlu pohledu (v kombinaci se znalostmi získanými v předmětu Rozbory nahrávek) a uvědomí si meze tvůrčích možností v historickém průběhu. Naučí se nazírat na hudební nahrávky synchronně i diachronně.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět vychází z obecně platného názoru, že každý seriózní obor reflektuje své dějiny. Cílem výuky předmětu je ukázat vývoj zejména estetických názorů a jejich projevů v oblasti zvukové tvorby, a to v nejužší návaznosti na vývoj technologií, protože v oboru zvukové tvorby je závislost zvukově estetických přístupů na rozvoj technických možností přímo vázána.

Tematické okruhy:

Chronologický vývoj nahrávací technologie

Estetika zvuku v návaznosti na vývoj nahrávací technologie

Různé typy zvukového záznamu

Vytvoření pocitu prostoru na příkladech historických nahrávek

Střih na magnetofonovém pásu

Historie Supraphonu

Historie České televize

Besedy s hosty

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

GÖSSEL, Gabriel. Fonogram. [Díl] 1, Praktický průvodce historií záznamu zvuku. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2001. 229 s. :. ISBN 80-86212-19-X obr., foto.

GÖSSEL, Gabriel. Fonogram. [Díl] 2, Výlety k počátkům historie záznamu zvuku. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2006. 536 s. :. ISBN 80-86212-44-0 il., foto., portréty.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá známku ze zkoušky po vypracování testu. Bodové hodnocení je stanoveno pedagogem a výsledek testu musí být nad 50 %. Student musí splnit 60 % docházky.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
DVOŘÁK A.
10:00–11:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:00–11:30 Aleš DVOŘÁK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů