Základy elektroakustiky a zvukové techniky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZELZ2 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná základní veličiny a fyzikální děje, související s přeměnou akustického signálu na elektrický. Zná metody jeho zpracování a umí je prakticky realizovat. Je aktivním uživatelem přístrojů zvukové techniky Zvukového studia HAMU pro možnost samostatné práce pod dohledem pedagoga.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti si osvojí základní znalosti v oboru zvukové techniky a elektroakustiky. Svojí náplní je předmět zaměřen na vyrovnání znalostí mezi studenty z různých typů středních škol, osvojení si jednotné terminologie a profesního nadhledu, nutného pro pohotové ovládání přístrojů zvukové techniky a znalosti jejich principů.

Tematické okruhy:

Analogové metody záznamu zvukového signálu

Digitální záznam – princip a vlastnosti

Efekty – druhy a jejich použití

Zesilovače – třídy a jejich vlastnosti

Reproduktory a reproduktorové soustavy

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

FORTUNA, Ján. Magnetický záznam. Bratislava: Alfa, 1981.

SALAVA, Tomáš, a kol. Přehrávače číslicových zvukových desek systému CD. Praha: SNTL, 1991.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkoušku student složí na základě úspěšného absolvování písemného testu, ústního pohovoru z probíraného učiva, v rámci 2–3 otázek z probíraných tematických okruhů, a praktické ukázky získaných dovedností při ovládání přístrojů zvukové techniky. Požadovaná docházka je min. 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů