Akustika hudebních nástrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171AHN ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování bude student mít základní teoretické znalosti o akustických vlastnostech hudebních nástrojů a ve vazbě na jejich akustickou typologii, bude znát fyzikální principy vzniku zvuku u různých typů hudebních nástrojů a projevy jejich vyzařování do prostoru. Bude znát vliv těchto principů na akustické pole. Bude schopen využít těchto znalostí ve zvukové tvorbě k praktickému postavení hudebních nástrojů před mikrofonem /posluchačem a k vytváření zvukového obrazu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět má za cíl seznámit studenty s akustickou typologií hudebních nástrojů, s fyzikálními principy vzniku zvuku u různých typů hudebních nástrojů, s důsledkem pro akustické pole vyzařované různými nástrojovými druhy a s využíváním těchto znalostí ve zvukové tvorbě.

Tematické okruhy:

Zdroj hudebního zvuku jako akustický systém; model vzniku tónu (excitátor, oscilátor, rezonátor); rozdělení hudebních nástrojů podle akustických hledisek;

Chordofony; kmitání strun; vlastnosti rezonátoru; kobylka; vibrační obrazce; frekvenční přenosová charakteristika;

Barva tónu smyčcových nástrojů; souvislost barvy tónu se spektrem a vnímanou kvalitou zvuku; další strunné nástroje: kytara, klavír;

Aerofony; oscilační mechanismy; chvění vzdušných sloupců; tvary rezonátorů; jazýčkové nástroje; ladění;

Ovlivnění tónu aerofonů způsobem kmitání oscilátoru, materiálem a tvarem rezonátoru a zakončením; žesťové dechové nástroje; ladění; aktivní harmonikový jazýček;

Idiofony a membranofony; kmitání tyčí, desek a blan; směrovost vyzařování; barva zvuku vyladěných a nevyladěných bicích nástrojů; 3D nástroje;

Píšťalové varhany; vznik zvuku v retné píšťale; výstavba zvuku varhan; rejstříková a strojová dispozice a vazba na prostor

Barva tónu retných a jazykových píšťal; vliv vzdušnic a traktury na vlastnosti tónu; souvislost vlastností prostoru s menzurací píšťal a zněním jednotlivých strojů varhan

Hlas; hlasivky; vokální trakt; dech; formanty (vokály, konsonanty); dynamické vlastnosti (šepot, přízvuk); melodie a srozumitelnost řeči; rozsah intonace a techniky zpěvního hlasu;

Souvislost oscilačních mechanismů a ladění hudebních nástrojů, přehled systémů, měření ladění;

Dynamické a výkonové vlastnosti hudebních nástrojů, směrové vyzařovací vlastnosti hudebních nástrojů;

Vývoj hudebních nástrojů a hudebních prostorů, kvalita zvuku: akustická kvalita hudebních nástrojů a ovlivnění zvukových vlastností typy prostorů, estetická kvalita;

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

OTČENÁŠEK, Zdeněk a kol. Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení. Praha: AMU, 2018. ISBN 978-80-7331-467-5.

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8.

SYROVÝ, Václav. Kapitoly o varhanách. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-009-0.

ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika. Praha: SPN, 1978. ISBN 14-792-78.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na 5 otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů předmětu. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Známka odpovídá klasifikaci metodiky ECTS.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů