Akustika hudebních nástrojů

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171AHN zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět má za cíl seznámit studenty s akustickou typologií hudebních nástrojů, s fyzikálními principy vzniku zvuku u různých typů hudebních nástrojů, s důsledkem pro akustické pole vyzařované různými nástrojovými druhy a s využíváním těchto znalostí ve zvukové tvorbě.

Tematické okruhy:

Zdroj hudebního zvuku jako akustický systém; model vzniku tónu (excitátor, oscilátor, rezonátor); rozdělení hudebních nástrojů podle akustických hledisek;

Chordofony; kmitání strun; vlastnosti rezonátoru; kobylka; vibrační obrazce; frekvenční přenosová charakteristika;

Barva tónu smyčcových nástrojů; souvislost barvy tónu se spektrem a vnímanou kvalitou zvuku; další strunné nástroje: kytara, klavír;

Aerofony; oscilační mechanismy; chvění vzdušných sloupců; tvary rezonátorů; jazýčkové nástroje; ladění;

Ovlivnění tónu aerofonů způsobem kmitání oscilátoru, materiálem a tvarem rezonátoru a zakončením; žesťové dechové nástroje; ladění; aktivní harmonikový jazýček;

Idiofony a membranofony; kmitání tyčí, desek a blan; směrovost vyzařování; barva zvuku vyladěných a nevyladěných bicích nástrojů; 3D nástroje;

Píšťalové varhany; vznik zvuku v retné píšťale; výstavba zvuku varhan; rejstříková a strojová dispozice a vazba na prostor

Barva tónu retných a jazykových píšťal; vliv vzdušnic a traktury na vlastnosti tónu; souvislost vlastností prostoru s menzurací píšťal a zněním jednotlivých strojů varhan

Hlas; hlasivky; vokální trakt; dech; formanty (vokály, konsonanty); dynamické vlastnosti (šepot, přízvuk); melodie a srozumitelnost řeči; rozsah intonace a techniky zpěvního hlasu;

Souvislost oscilačních mechanismů a ladění hudebních nástrojů, přehled systémů, měření ladění;

Dynamické a výkonové vlastnosti hudebních nástrojů, směrové vyzařovací vlastnosti hudebních nástrojů;

Vývoj hudebních nástrojů a hudebních prostorů, kvalita zvuku: akustická kvalita hudebních nástrojů a ovlivnění zvukových vlastností typy prostorů, estetická kvalita;

Výsledky učení

Po absolvování bude student mít základní teoretické znalosti o akustických vlastnostech hudebních nástrojů a ve vazbě na jejich akustickou typologii, bude znát fyzikální principy vzniku zvuku u různých typů hudebních nástrojů a projevy jejich vyzařování do prostoru. Bude znát vliv těchto principů na akustické pole. Bude schopen využít těchto znalostí ve zvukové tvorbě k praktickému postavení hudebních nástrojů před mikrofonem /posluchačem a k vytváření zvukového obrazu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

OTČENÁŠEK, Zdeněk a kol. Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení. Praha: AMU, 2018. ISBN 978-80-7331-467-5.

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8.

SYROVÝ, Václav. Kapitoly o varhanách. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-009-0.

ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika. Praha: SPN, 1978. ISBN 14-792-78.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na 5 otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů předmětu. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Známka odpovídá klasifikaci metodiky ECTS.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
12:20–13:50
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:50 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna KZT
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů