Teorie zvukové tvorby 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TEZT4 zkouška 3 7 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 7 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Smyslem předmětu je vybavit budoucí zvukové profesionály schopností teoretické reflexe v oboru.

Tematické okruhy:

Splývání, směšování a souznění více zvukových informací

Reálný, imaginární a virtuální prostor a jeho vliv na zvukovou informaci

Umělý dozvuk – zvuková iluze prostoru, shoda a rozpor s realitou

Umělý dozvuk – efekt prodloužení a potvrzení zvukové informace

Umělý dozvuk – efekt zesílení a filtrace zvukové informace

Umělý dozvuk – efekt virtuální vertikální zvukové struktury

Etika a estetika zvukové retuše, restaurace a rekonstrukce

Zvuková pedagogika, výchova zvukem a výchova ke zvuku

Výsledky učení

Student si osvojí pokročilé vyjadřovací prostředky zvukové tvorby, zejména z oblasti zvukové dramaturgie, naučí se vytvářet složitější zvukové struktury a odborně je komentovat. Vyvrcholením výuky je, aby student dokázal na solidní odborné úrovni výsledky své praktické práce komentovat a obhajovat.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk : příspěvek k teorii zvukové tvorby. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009. 303 s. ISBN 978-80-7331-161-2 (brož.).

Hodnoticí metody a kritéria

Známka ze zkoušky je udělena na základě dvou odpovědí z tematických okruhu uvedených níže.

Účast ve výuce je vyžadována minimálně ze 75 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů