Základy zvukové tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZZTV2 Z 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozumí základním postupům režie hudební nahrávky. Dovede sestavit a modifikovat stereofonní systém a umístit ho v prostoru vůči hudebnímu nástroji tak, aby vedl k požadovanému znění. Má přehled o základních tvůrčích postupech dalšího zpracování nahrávky. Má přehled o základních technikách ozvučení.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět poskytuje posluchačům základní přehled uměleckých a technických aspektů tvůrčí práce se zvukem. Témata přednášek jsou následně procvičována.

Tematické okruhy:

Režie hudební nahrávky, její základní prostředky a postupy. Specifika studiové a live nahrávky.

Role týmových profesí při režii hudební nahrávky.

Mikrofonní systémy a jejich modifikace.

Tvůrčí prostředky zvukové tvorby, práce s mikrofony v prostoru, základní úpravy dynamiky, barvy a prostoru.

Přirozený a umělý zvukový signál. Přenos zvukové informace a jeho kvalita.

Režie ozvučení, její základní prostředky a postupy.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav: Hudební zvuk, 2. dopl. vyd. Praha: NAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-323-4.

Doporučená literatura:

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1975.

VLACHÝ Václav. Praxe zvukové techniky. 2. vyd. Praha: Muzikus, 2000. ISBN 80-86253-05-8

BLÁHA Ivo: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, 3. vyd. Praha: NAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-303-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách 75 %, na cvičeních více než 75 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů