Rozbory nahrávek 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171RON2 Z 1 14S česky letní

Garant předmětu

Aleš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je nabývání množství poslechových zkušeností a rozvíjení schopnosti analyzovat rozličná zvuková ztvárnění nahrávek hudebních nástrojů a zpěvu v různých akustických podmínkách s ohledem na instrumentaci daného díla. V případě význačných děl jsou porovnávány nahrávky téhož díla různými interprety.

Forma studia

Analýza ukázek zaznamenaných na médiích.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast.

Obsah kurzu

Sólový nástroj s doprovodem klavíru (cembala, basso continua): smyčcový nástroj, dechový nástroj. Zpěv s doprovodem klavíru (cembala, basso continua), Sólový nástroj / zpěv s doprovodem varhan.

Doporučená nebo povinná literatura

Archiv Zvukového studia HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na seminářích.

Poznámka

Výuka je vyučována v blocích, jejichž rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých tématických bodů.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů