Rozbory nahrávek 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171RON2 zápočet 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Aleš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK

Obsah

Cíl výuky:

Nabývání množství poslechových zkušeností a rozvíjení schopnosti analyzovat rozličná zvuková ztvárnění nahrávek hudebních nástrojů a zpěvu v různých akustických podmínkách s ohledem na instrumentaci daného díla. V případě význačných děl jsou porovnávány nahrávky téhož díla různými interprety.

Výuka je vyučována v blocích, jejichž rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých tematických bodů.

Tematické okruhy:

Sólový nástroj s doprovodem klavíru (cembala, basso continua): smyčcový nástroj, dechový nástroj

Zpěv s doprovodem klavíru (cembala, basso continua)

Sólový nástroj / zpěv s doprovodem varhan

Výsledky učení

Student disponuje prohloubeným okruhem dovedností zvukově estetické analýzy a je schopen analytické poznatky smysluplně formulovat. Poslechem dalších nástrojových seskupení si rozšiřuje svou posluchačskou zkušenost a v tvůrčím dialogu ji kultivuje. Pohotově reaguje na jednotlivé aspekty zvukové stránky hudební nahrávky a je schopen posoudit jejich soulad či nesoulad. Zároveň rozumí specifikům hudebních nahrávek prakticky v plném rozsahu klasického instrumentáře.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Zvukový archiv Zvukového studia HAMU

Doporučená literatura:

Elektronické studijní zdroje Knihovny HAMU:

Naxos Music Library. Dostupné z: https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Digital Concert Hall. Dostupné z : https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet za prezentaci zvolené nahrávky po dohodě s vyučujícím a při docházce nad 60 %.

Prezentace nahrávky spočívá v analytickém rozboru zvuku snímku a následné diskuzi.

Poznámka

Výuka je vyučována v blocích, jejichž rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých tématických bodů.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–12:00 Aleš DVOŘÁK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů