Rozbory nahrávek 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171RON2 zápočet 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Aleš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student disponuje prohloubeným okruhem dovedností zvukově estetické analýzy a je schopen analytické poznatky smysluplně formulovat. Poslechem dalších nástrojových seskupení si rozšiřuje svou posluchačskou zkušenost a v tvůrčím dialogu ji kultivuje. Pohotově reaguje na jednotlivé aspekty zvukové stránky hudební nahrávky a je schopen posoudit jejich soulad či nesoulad. Zároveň rozumí specifikům hudebních nahrávek prakticky v plném rozsahu klasického instrumentáře.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Nabývání množství poslechových zkušeností a rozvíjení schopnosti analyzovat rozličná zvuková ztvárnění nahrávek hudebních nástrojů a zpěvu v různých akustických podmínkách s ohledem na instrumentaci daného díla. V případě význačných děl jsou porovnávány nahrávky téhož díla různými interprety.

Výuka je vyučována v blocích, jejichž rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých tematických bodů.

Tematické okruhy:

Sólový nástroj s doprovodem klavíru (cembala, basso continua): smyčcový nástroj, dechový nástroj

Zpěv s doprovodem klavíru (cembala, basso continua)

Sólový nástroj / zpěv s doprovodem varhan

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Zvukový archiv Zvukového studia HAMU

Doporučená literatura:

Elektronické studijní zdroje Knihovny HAMU:

Naxos Music Library. Dostupné z: https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Digital Concert Hall. Dostupné z : https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet za prezentaci zvolené nahrávky po dohodě s vyučujícím a při docházce nad 60 %.

Prezentace nahrávky spočívá v analytickém rozboru zvuku snímku a následné diskuzi.

Poznámka

Výuka je vyučována v blocích, jejichž rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých tématických bodů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–12:00 Aleš DVOŘÁK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů