Zjednodušený studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Zvuková tvorba (Bc) od 2022/23

Katedra zvukové tvorby

Studijní program: Zvuková tvorba a hudební režie
Studijní specializace: Zvuková tvorba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
171APT1 Avid ProTools 1 Z 1
108DHB1 Dějiny hudby 1 Z 3
171DZZZ Dějiny záznamu a zpracování zvuku ZK 1
101INI1 Instrumentace I. 1 Z 3
171MFM Matematicko-fyzikální minimum Z 2
108RSK1 Rozbor skladeb 1 Z 2
171RON1 Rozbory nahrávek 1 Z 1
171RTV Rozhlasová tvorba Z 1
171SZTH1 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 1 Z 2
171SSLA1 Specializovaná sluchová analýza ZT1 Z 2
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky ZK 2
171ZELZ1 Základy elektroakustiky a zvukové techniky 1 ZK 2
171ZZTV1 Základy zvukové tvorby 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Zvuková tvorba - povinně volit.
výběr ze skupiny Zvuková tvorba (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
171APT2 Avid ProTools 2 ZK 1
108DHB2 Dějiny hudby 2 ZK 3
101INI2 Instrumentace I. 2 ZK 3
108RSK2 Rozbor skladeb 2 ZK 2
171RON2 Rozbory nahrávek 2 Z 1
171SZTH2 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 2 Z 2
171SSLA2 Specializovaná sluchová analýza ZT2 ZK 2
171UPSM Úvod do psychoakustických měření Z 1
171ZELZ2 Základy elektroakustiky a zvukové techniky 2 ZK 2
171ZZTV2 Základy zvukové tvorby 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Zvuková tvorba - povinně volit.
výběr ze skupiny Zvuková tvorba (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171AKUM Akustická měření Z 4
108DHB3 Dějiny hudby 3 Z 3
171DSZT1 Digitální střih pro ZT 1 Z 3
171OP1 Ozvučení prostor 1 Z 1
171PZVT1 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 1 ZK 3
171RON3 Rozbory nahrávek 3 Z 1
171SZTH3 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 3 Z 2
186STS1 Studium skladeb 1 Z 3
171TSLA1 Technická sluchová analýza 1 Z 3
171TEZT1 Teorie zvukové tvorby 1 ZK 3
171ZELZ3 Základy elektroakustiky a zvukové techniky 3 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Zvuková tvorba - povinně volit.
výběr ze skupiny Zvuková tvorba (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171AHN Akustika hudebních nástrojů ZK 2
108DHB4 Dějiny hudby 4 ZK 3
171DSZT2 Digitální střih pro ZT 2 ZK 3
171OP2 Ozvučení prostor 2 Z 1
171PZVT2 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 2 ZK 3
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
171RON4 Rozbory nahrávek 4 Z 1
171SZTH4 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 4 Z 2
186STS2 Studium skladeb 2 ZK 3
171TSLA2 Technická sluchová analýza 2 ZK 3
171TEZT2 Teorie zvukové tvorby 2 ZK 3
171ZELZ4 Základy elektroakustiky a zvukové techniky 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Zvuková tvorba - povinně volit.
výběr ze skupiny Zvuková tvorba (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB5 Dějiny hudby 5 ZK 3
171DMM1 Digitální mix a mastering 1 Z 3
171EZ1 Elektronický zvuk 1 Z 2
171HUAK Hudební akustika ZK 2
171HUEL1 Hudební elektronika 1 ZK 2
108HUES1 Hudební estetika 1 Z 2
171PZVT3 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 3 ZK 3
171RON5 Rozbory nahrávek 5 Z 1
171SZTV1 Seminář zvukové tvorby 1 Z 2
171SSLA3 Specializovaná sluchová analýza ZT3 Z 2
171TEZT3 Teorie zvukové tvorby 3 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Zvuková tvorba - povinně volit.
výběr ze skupiny Zvuková tvorba (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171AK Akustika Z 1
171DMM2 Digitální mix a mastering 2 ZK 3
171EZ2 Elektronický zvuk 2 Z 6
171HUEL2 Hudební elektronika 2 ZK 2
108HUES2 Hudební estetika 2 ZK 2
171PZVT4 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 4 ZK 3
171RON6 Rozbory nahrávek 6 Z 1
171SZTV2 Seminář zvukové tvorby 2 Z 2
171SSLA4 Specializovaná sluchová analýza ZT4 ZK 2
171TEZT4 Teorie zvukové tvorby 4 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Zvuková tvorba - povinně volit.
výběr ze skupiny Zvuková tvorba (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60