Ozvučení prostor 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171OP1 Z 1 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se dokáže orientovat v technických požadavcích pro ozvučování. Dokáže se orientovat v různých možnostech ozvučování. Dokáže rozhodnout o možnostech ozvučení pro dané estetické potřeby.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámení posluchačů s filozofií ozvučování, s potřebami a podmínkami pro kvalitní ozvučení.

Tematické okruhy:

Filozofie a estetika ozvučování

Účel ozvučování – přenesení zvuku pro velké auditorium, vyrovnání poměrů, přirozený zvuk, modifikace přirozeného zvuku pro dosažení dramaturgicko-uměleckého vjemu

Ozvučovací řetězec. Zdroj zvuku v prostoru jeviště, mikrofon, mixážní pult, zesilovač, reproduktor, prostor hlediště

Specifika ozvučení mluveného slova, různých hudebních žánrů a divadelních představení

Čtení a orientování se v technických požadavcích, ve stageplanech a inputlistech a jejich tvorba

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

MCCARTHY, Bob. Sound Systems: Design and Optimization. Taylor & Francis Ltd 2016. ISBN 9780415731010.

DAVIS, Don, PATRONIS, Eugene Jr., BROWN, Pat. Sound System Engineering. Focal Press 2013. ISBN 978-0-240-81846-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro získání zápočtu student vytvoří 1x technické požadavky dle potřeb hudebního tělesa (vč. inputlistu a stageplanu) a 1x inputlist pro festival o minimálně třech ozvučovaných souborech. Součástí ověření znalostí je ústní pohovor o zadaném projektu. Účast na vybraných akcích je povinná.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů