Ozvučení prostor 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171OP2 Z 1 14 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se dokáže orientovat v PA systémech pro ozvučování různých prostor.

Dokáže zvolit vhodný typ techniky pro ozvučení. Dokáže sestavit technicko – umělecký tým zvukařů, vytvořit harmonogram a technické požadavky a rozpočet pro dané akce.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámení posluchačů s různými typy ozvučovacích systémů. Utvoření představy pro časové náročnosti a časových a finančních potřeb pro kvalitní nazvučení.

Tematické okruhy:

Ozvučovací systémy – stručný historický vývoj, moderní PA systémy a jejich části (hlavní systémy, vykrývací systémy, basové systémy, 3D audio)

Výběr vhodné ozvučovací techniky a PA systému s použitím software pro predikci zvukového pokrytí v prostoru

Tvorba harmonogramů

Tvorba rozpočtů pro zápůjčky techniky a technického týmu pro kompletní zajištění ozvučení

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

MCCARTHY, Bob. Sound Systems: Design and Optimization. Taylor & Francis Ltd 2016. ISBN 9780415731010.

DAVIS, Don, PATRONIS, Eugene Jr., BROWN, Pat. Sound System Engineering. Focal Press 2013. ISBN 978-0-240-81846-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro získání zápočtu student vytvoří 1x rozpočet pro ozvučení koncertu (včetně seznamu zvukové techniky) a 1x časový harmonogram. Ve vybraném simulačním software (Soundvision, R1 apod.) vytvoří 1x simulaci prostoru s aplikovanou ozvučovací technikou. Součástí ověření znalostí je ústní pohovor o zadaném projektu. Účast na vybraných akcích je povinná.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů