Pedagogická praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380PEP2 ZK 12 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu

procesech na úrovni vysoké školy či nižších typech škol

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Cílem tohoto předmětu je rozvíjet pedagogické dovednosti studenta v rámci výuky na vysoké škole, a to v návaznosti na

kurzy „Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ 1, 2“. Vyučující konzultuje se studentem

přípravu semestrálního kurzu, který doktorand odučí na FAMU. Student v rámci kurzu trénuje své prezentační

schopnosti, přípravu na výuku, práci s prezentačními softwary (tvorba audiovizuálních ukázek, powerpointové

prezentace apod.), komunikaci se studenty, následné hodnocení a atestaci zadaných úkolů. Obsahem výuky je ideálně

látka, kterou student zkoumá v rámci své výzkumné práce v doktorském studiu – semestrální předmět mu umožňuje

sdílet s bakalářskými či magisterskými studenty aktuální vědecké poznatky a své vlastní výzkumné výsledky.

Doporučená nebo povinná literatura

Bočková, Věra a kol., Aktuální problémy výchovy a vzdělávání dospělých. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta,

1994.

Brockmeyerová-Fenclová, J., Čapek, V., & Kotásek, J. (2000). Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 50(1), 23–37. Janík. T.; Stuchlíková I. Oborové didaktiky – vývoj, stav, perspektivy. Masarykova univerzity, 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě studentem odučeného semestrálního předmětu a

následné diskuse s vyučujícím o kladech a záporech této pedagogické zkušenosti.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů