Pedagogická praxe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380PEP1 ZK 2 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Cílem tohoto předmětu je rozvíjet pedagogické dovednosti studenta v rámci výuky na vysoké škole, a to v návaznosti na kurzy „Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ“. Vyučující konzultuje se studentem přípravu modulu, který doktorand odučí na FAMU. Student v rámci kurzu trénuje své prezentační schopnosti, přípravu na výuku, práci s prezentačními softwary (tvorba audiovizuálních ukázek, powerpointové prezentace apod.), komunikaci se studenty, následné hodnocení a atestaci zadaných úkolů. Obsahem výuky je ideálně látka, kterou student zkoumá v rámci své výzkumné práce v doktorském studiu – modul mu umožňuje sdílet s bakalářskými či magisterskými studenty aktuální vědecké poznatky a své vlastní výzkumné výsledky.

Doporučená nebo povinná literatura

Bočková, Věra a kol., Aktuální problémy výchovy a vzdělávání dospělých. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 1994.

Brockmeyerová-Fenclová, J., Čapek, V., & Kotásek, J. (2000). Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 50(1), 23–37. Janík. T.; Stuchlíková I. Oborové didaktiky – vývoj, stav, perspektivy. Masarykova univerzity, 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě studentem odučeného modulu o rozsahuminimálně 6 vyučovacích hodin a následné diskuse s vyučujícím o kladech a záporech této pedagogické zkušenosti.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů