Shoot it green! Úvod do udržitelné filmové produkce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MSIG zápočet 1 5 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Andrea SLOVÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana BIELIKOVÁ, Andrea SLOVÁKOVÁ

Obsah

1.Michaela Rýgrová: Sustainability- what does that really mean?

Pohled na udržitelnost a její tři hlavní pilíře (sociální, ekonomický a environmentální). Představení udržitelnosti jako komplexní problematiky, která jde daleko za hranice „třídění odpadků“ a její návaznost na témata jako doughnut economics či cirkulární ekonomika, SDG, ESG, carbon footprint vs. climate shadow nebo třeba uhlíková neutralita. Vysvětlení základních pojmů a představení ověřených zdrojů informací.

2.Zuzana Bieliková: Sustainability & Audiovisual sector

Jak se téma udržitelnosti propisuje do audiovizuálního sektoru? Přednáška se zaměří dopady audiovizuálního sektoru na planetu a její obyvatelé, přiblíží možná opatření a principy, jimiž se udržitelná filmová produkce řídí a poukáže I na sytémové a legislativní souvislosti tuzemského a slovenského filmového prostředí.

3.Dietlind Rott: The steps forward, system change perspective

Přednáška přiblíží téma transformace filmové průmyslu na systémové bázi. Představí pozici eko konzultanta či greenrunnera, jejich roli v rámci zeleného natáčení, ukázkami z praxe přiblíží přeměnu audiovize na úrovni nadnárodních produkcí či státních filmových fondů.

Michaela Rýgrová: odbornice na udržitelnost v kreativních průmyslech, a to hlavně na divadlo a audiovizi. Na toto téma vyučuje na DAMU a FAMU a zároveň působí v platformě pro udržitelnou audiovizi v českém kontextu Greenfilming.cz.

Zuzana Bielikova: producentka a manažerka Slovenské filmové agentury. Dlouhodobě rozvíjí téma udržitelné audiovize na Slovensku, podílela se jak na rozvoji Green Platform či přípravě evropské uhlíkové kalkulačky Eureca.

Dietlind Rott: CEO v rámci rakouské komise Lower Austria Film Commission and organizace Evergreen Prisma. Trvale se zasazuje o změny na systémové bázi v rámci rakouského audiovizuálního sektoru a rozvoji sítě eco-konzultantů udržitelného natáčení.

Výsledky učení

Absolventi a absolventky modulu budou mít základní povědomí o udržitelnosti, změně klimatu o a roli, kterou v něm hraje audiovizuální sektor. Zároveň získají přehled o některých realizovatelných opatřeních na příkladech best case studies z domácího i zahraničního kontextu a seznámí se s některými způsoby sledování environmentálních dopadů filmové a televizní produkce.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

•Demasi, L. (2021, August 26). The Environmental Cost of Filmmaking. Atmos. https://atmos.earth/the-environmental-cost-of-filmmaking/

•Donelly, J. (2023, April 19). Exploring Sustainable Trends In The Film Industry—MASV. https://massive.io/filmmaking/sustainable-trends-in-the-film-industry/

•Victory, J. (2015). Green Shoots: Environmental Sustainability and Contemporary Film Production. Studies in Arts and Humanities, 1, 54–68. https://doi.org/10.18193/sah.v1i1.6

•Whittington, R. (2022, February 28). SAP BrandVoice: How Film Production Is Becoming More Sustainable And Profitable. Forbes. https://www.forbes.com/sites/sap/2022/02/28/how-film-production-is-becoming-more-sustainable-and-profitable/

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit bude udělen za aktivní účast na všech 3 částech semináře, splnění písemného úkolu a vyplnění zpětnovazebního dotazníku.

Písemný úkol:

Napište shrnutí či komentář témat 3 přednášek a diskusí v rozsahu úhrnem 2 normostrany.

Poznámka

Předmět proběhne v angličtině a je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
15.12.2023 10:00–15:30 Andrea SLOVÁKOVÁ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů