Excerpta z disertační práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380EDP2 ZK 8 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 196 až 236 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu

oblasti základního i aplikovaného výzkumu

debatu o tématech a metodologiích vědeckého výzkumu

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět navazující na předměty „Mentoring a průběžná práce“, pedagogické předměty a „Doktorandský seminář“ . V rámci

předmětu studenti 2. a 3. ročníku prezentují výňatky ze své připravované doktorské práce a společně o nich kriticky diskutují

za účasti školitelů a pozvaných hostů - externích odborníků k jednotlivým aspektům bádání a textu práce. Zatímco jeden

student prezentuje část své práce, další dva studenti mají zadanou analýzu a konstruktivní oponenturu prezentovaného textu.

Kurz nabízí studentům možnost trénovat své prezentační dovednosti a získat konstruktivní zpětnou vazbu kolegů a

odborníků k části své rozpracované disertační práce. V rámci diskuse by měl být analyzován cíl prezentovaného výzkumu,

jeho metodologie, použité prezentační, rétorické a argumentační prostředky a jejich funkčnost a nabídnuty studentovi

případné možnosti, jak daný text kvalitativně posunout.

Doporučená nebo povinná literatura

Vychází z konkrétního výzkumného úkolu doktoranda

Hodnoticí metody a kritéria

Student provede přednášku / prezentaci z rozpracované doktorské práce o délce

minimálně 20 minut a účastní se aktivně diskuse o příspěvcích kolegů.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů