Excerpta z disertační práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380EDP2 ZK 8 6S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu

oblasti základního i aplikovaného výzkumu

debatu o tématech a metodologiích vědeckého výzkumu

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět navazující na předměty „Mentoring a průběžná práce“, pedagogické předměty a „Doktorandský seminář“ . V rámci

předmětu studenti 2. a 3. ročníku prezentují výňatky ze své připravované doktorské práce a společně o nich kriticky diskutují

za účasti školitelů a pozvaných hostů - externích odborníků k jednotlivým aspektům bádání a textu práce. Zatímco jeden

student prezentuje část své práce, další dva studenti mají zadanou analýzu a konstruktivní oponenturu prezentovaného textu.

Kurz nabízí studentům možnost trénovat své prezentační dovednosti a získat konstruktivní zpětnou vazbu kolegů a

odborníků k části své rozpracované disertační práce. V rámci diskuse by měl být analyzován cíl prezentovaného výzkumu,

jeho metodologie, použité prezentační, rétorické a argumentační prostředky a jejich funkčnost a nabídnuty studentovi

případné možnosti, jak daný text kvalitativně posunout.

Doporučená nebo povinná literatura

Vychází z konkrétního výzkumného úkolu doktoranda

Hodnoticí metody a kritéria

Student provede přednášku / prezentaci z rozpracované doktorské práce o délce

minimálně 20 minut a účastní se aktivně diskuse o příspěvcích kolegů.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů