FAMU o duševním zdraví II: Sebepéče, odolnost a zvládání stresu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MDUZ2 zápočet 1 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Marta ŠVECOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta ŠVECOVÁ

Obsah

Modul se zaměří na oblasti, které jsou spojené s duševním zdravím a psychickým well-beingem. Aktuální psychologické poznatky zdůrazňují důležité propojení mezi stresem a duševním zdravím.

Důležitější než míra stresu, kterou daná osoba zažívá, jsou strategie, které k jeho zvládání využívá. Strategie zvládání stresu se v průběhu života mění a vyvíjejí a je možné s nimi pracovat.

Modul se zaměří na identifikování tzv. copingových strategií (strategií zvládání stresu). Důležitá bude diskuze se zúčastněnými o jejich efektivitě při zvládání stresu a hledání nejvhodnějších strategií. S copingovými strategiemi souvisí také oblast sebepéče, která je důležitou podmínkou pro schopnost stresu čelit tak, aby nepředstavoval extrémní zátěž. Během modulu bude mít účastnictvo možnost si vyzkoušet několik relaxačních technik nebo mindfulness cvičení, které je možné do sebepéče zařadit.

Výsledky učení

Cílem modulu je prohloubit povědomí zúčastněných o tom, jak mohou zvýšit svou psychickou odolnost a dát prostor k zamyšlení se nad tím, jak aktuálně pečují o svůj well-being a co případně mohou změnit.

Předpoklady a další požadavky

Pro účast není nutné mít absolvovaný modul FAMU o duševním zdraví I. Moduly na sebe navazují pouze volně.

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivita na semináři

Poznámka

Lektorující:

Mgr. Anna Vozková Ph.D.

Absolvovala na PedF UK obor Psychologie a následně doktorský obor Pedagogická a školní psychologie. Pracovala na různých pozicích například jako školní psycholožka na základní škole, lektorka adaptačních kurzů nebo jako poradenský psycholog pro lidi s poruchou autistického spektra.

Aktuálně působí v Centru Carolina na Univerzitě Karlově jako koordinátorka pro studující s psychickými obtížemi, kde poskytuje individuální psychologické konzultace, nácviky studijních strategií a vede podpůrné skupiny pro studující. Kromě toho se věnuje lektorování seminářů zaměřených na rozvoj soft skills a podporu psychické odolnosti a učí na Pedagogické fakultě. Je také garantkou Peer programu, v rámci kterého vyškolení studující pomáhají kolegům a kolegyním, kteří se potýkají s psychickými obtížemi.

V praxi se nejčastěji věnuje tématům jako je time management, prokrastinace, úzkostné a depresivní poruchy, sociální fobie, sociální kompetence, techniky zvládání stresu a relaxace.

Bc. Kamil Rain

Absolvoval na ETF UK obor Sociální a pastorační práce. Pracoval v přímé péči s dětmi, mladistvými a dospělými s kombinovaným postižením. Následně vedl Peer klub v Psychiatrické nemocnici Bohnice, stal se specialistou Destigmatizace v Iniciativě Na rovinu. V současné době pracuje jako koordinátor projektu v péči o duševní zdraví v Praze a facilitátor svépomocných skupin, Metropolitní zdravotnický servis p.o.

Je peer konzultantem v podpůrné skupině studentů vysoké školy, lektor programů pro zdravotníky, lidi se zkušeností s duševním onemocněním, pro jejich blízké, lektor HOP a zotavení, pracuje jako peer terapeut, mentor, věnuje se širokému poli témat lidí se zkušeností s duševním onemocněním a hájením jejich práv. Lektoruje pro veřejnost školení well-beingu, asertivity, syndromu vyhoření, psychiatrického minima, prevence a krize duševních onemocnění.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12.04.2024 11:00–14:30 Marta ŠVECOVÁ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
Lektorující: Mgr. Anna Vozková Ph.D, Bc. Kamil Rain přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů