Aktivní účast na konferenci - příspěvek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DAK ZK 5 125 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 25 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámí se základními principy a formami vědecké komunikace a získá dovednost prezentovat svou výzkumnou činnost odborné veřejnosti

Forma studia

Samostatná výzkumná a publikační činnost, konzultace se školitelem

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Student se zúčastní domácí nebo zahraniční vědecké konference a přednese na ní příspěvek, v němž představí dílčí téma svého doktorského výzkumu. Dokládá abstrakt příspěvku a program online, resp. potvrzení o účasti. Předmět je možné absolvovat opakovaně.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká a zahraniční odborná literatura z oblasti filmových a mediálních teorií, relevantní tituly závisí na konkrétním tématu disertační práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl. Student dokládá abstrakt příspěvku a program online, resp. potvrzení o účasti.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů