Konzultační dílna – Béla Tarr

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300KDBT zápočet 2 50 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 13 až 23 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

David ČENĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David ČENĚK

Obsah

Práce v dílně bude probíhat podobně jako v konzultačních dílnách na jednotlivých katedrách. Studující se s mentorem Bélou Tarrem uvidí každý týden, aby s ním konzultovali své aktuálně vznikající cvičení a filmy na svých katedrách a budou pracovat na vývoji a výrobě konkrétního cvičení na svojí domovské katedře, není však nutné, aby cvičení v rámci ZS také dokončili.

Náplň práce dílny:

  1. dramaturgie a struktura scénáře,
  2. tvorba základních postav a jejich vzájemných vztahů, stavba dramatických situací; v případě existujícího textu/scénáře - interpretace a scenáristicko-režijní vstup do tvůrčího procesu, prezentace domácí přípravy a konzultace budou probíhat každý týden

Časový harmonogram:

ŘÍJEN - PROSINEC:

  1. dramaturgie a struktura scénáře
  2. tvorba základních postav a jejich vzájemných vztahů, stavba dramatických situací; v případě existujícího textu/scénáře - interpretace a scenáristicko-režijní vstup do tvůrčího procesu
  3. sestavení štábu

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studujícím českých a anglických magisterských a doktorského programu.

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Na základě úspěšnosti realizace režijního konceptu a zapracování zpětných vazeb z týdenních konzultací s Bélou Tarrem.

Na základě schopnosti pružně a tvůrčím způsobem reagovat na připomínky, které vznikly v rámci dílny.

Na základě aktivní účasti na kreativní diskusi v rámci dílny.

Na základě docházky. Studující se musí zapisovat do docházkových listů na každé konzultaci. Povolená absence 25%.

Poznámka

Contact persons:

PhDr. David Čeněk

Vice-dean for International Relations

Tel.: +420 234 244 370

E-mail: david.cenek@famu.cz

Mgr. Andrea Petrovičová

Tel.: +420 234 244 339

E-mail: andrea.petrovicova@famu.cz

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů