Rukopis odborné recenze

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DRR ZK 5 125 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 25 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá schopnost zpracovat odborný text ve formě recenze či recenzní studie a seznámí se se základními principy vědecké komunikace.

Forma studia

Samostatná výzkumná a publikační činnost, konzultace se školitelem

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

V rámci mapování aktuálního stavu bádání student vypracuje pod vedením školitele recenzi či recenzní studii na relevantní odborný titul(y), který se tematicky vztahuje k jeho disertační práci.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká a zahraniční odborná literatura z oblasti filmových a mediálních teorií, relevantní tituly závisí na konkrétním tématu disertační práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl. Pro splnění předmětu musí student kromě rukopisu recenze doložit též potvrzení o jeho odeslání redakci odborného časopisu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů