Aktuální metody výzkumu audiovize

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380AMVA ZK 4 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu

jejich přednosti a limity

souvislostech

Forma studia

seminář, přednáška

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Kurz propojující přednáškovou a seminární část má za cíl poskytnout doktorským studentům vhled do zcela současných

metod výzkumu audiovize za cílem zvýšit kvalitu, relevantnost a aktuálnost výzkumu, který provádějí při psaní své

disertační práce. Pole aktuálních výzkumných metod zaměřených na audiovizuální média – od filmu přes televizi a

počítačové hry až po fotografii – je velmi pestré a rozsáhlé a zahrnuje množství přístupů a metodologií (například:

naratologie, kognitivní vědy a neuroestetika, gender studies, produkční studia, artistic research, herní studia, mediální

archeologie, ecocinema studies, adaptační studia, festivalová studia, fanouškovská studia, žánrová studia, star

studies…). Vzhledem k tomu, že doktorské studium je pojato více individuální formou, budou konkrétní témata a

metody probírané se studenty v rámci kurzu flexibilně přizpůsobeny jejich potřebám a vědeckým zájmům. Každé z šesti

setkání představí určitý proud bádání v rámci audiovize a to mj. i na příkladu konkrétního textu, který budou mít

studenti za úkol předem přečíst a poté společně analyzovat na semináři. Cílem kurzu je nabídnout studentům pestrý

rejstřík aktuálních metod a vědeckých konceptů, které mohou zapojit do svých vlastních výzkumů.

Struktura kurzu může být – v závislosti na aktuální skladbě studentů - např. takováto:

  1. Současné filozofické přístupy ve filmových studiích (Andrea Slováková)
  2. Výzkum filmového průmyslu a produkční kultury (Petr Szczepanik)
  3. Aktuální výzkum filmových institucí – od festivalových studií po výzkum distribuce a marketingu (Jindřiška

Bláhová)

  1. Politika vizuální reprezentace - současné přístupy od gender studies po neokolonialismus (Helena Bendová)
  2. Filmová neuroestetika a současné teorie diváctví (Tereza Hadravová)
  3. Estetické přístupy k vědecké analýze audiovizuálních děl (Andrea Slováková)

Doporučená nebo povinná literatura

Biltereyst, Daniel; Maltby, Richard; Meers, Philip (eds.). The Routledge Companion to New Cinema History.

Routledge, 2020.

Branighan, Edward; Buckland, Warren (eds.). The Routledge Encyclopedia of Film Theory. Routledge, 2014.

Carroll, Noel et al. (eds.). The Palgrave Handbook of the Philosophy of Film and Motion Pictures. Palgrave Macmillan,

2019.

Gallese, Vittorio; Guerre, Michele. The Empathic Screen: Cinema and Neuroscience. Oxford University Press, 2019.

Kuhn, Annette; Westwell, Guy (eds.). A Dictionary of Film Studies. Oxford University Press, 2020.

Slováková, Andrea. Co je nového ve filmové vědě. Nová beseda, 2017.

Stam, Robert. Keywords in Subversive Film / Media Aesthetics. Wiley-Blackwell, 2015.

Warhol, Robyn; Dinnen, Zara (eds.). The Edinburgh Companion to Contemporary Narrative Theories. Edinburgh

University Press, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace bude udělena za aktivní účast na hodinách (20 %) a za seminární

práci o rozsahu 5 normostran, v níž student zanalyzuje přednosti a slabiny

vybraného vědeckého přístupu z oblasti aktuálních metod výzkumu audiovize (80

%)

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů