Mentoringovy program Nicolas Rey: materiální film & artist-run film labs

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MNRF zápočet 1 30 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

  1. DEN, ČTVRTEK 18/04/2024

Místo: Studio FAMU, Referenční projekce, Klimentská 4, 110 00 Praha

Časový harmonogram:

12:30 otevření sálu

13:00 -16:00 Přednáška a projekce

Přednáška

Vhled do historie praktik filmařů, kteří se chopili laboratorních technik, až po zrod uměleckých filmových laboratoří v 90. letech 20. století v Evropě. Rozšíření této sítě, nyní sdružené na www.filmlabs.org, a výzvy, kterým tato praxe čelí od pře-chodu na digitální technologii. Specifická povaha média, od natáčení po projekci. Současné možnosti a zdroje umělecké tvorby v oblasti fotochemického filmu v me-zinárodním kontextu.

+

Projekce

Promítání filmů (16, 35mm) z poslední doby vzniklých na mezinárodní scéně umě-leckých filmových labů (cca 60min program).

V anglickém jazyce bez tlumočení.

  1. DEN, PÁTEK, 19/04/2024

2 události!!!

Přednáška a projekce na FAMU 13:00 - 16:00

Filmová projekce v kině Ponrepo 20:30

1)

Místo: Projekce FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha

Časový harmonogram:

12:30 otevření sálu

13:00 – 16:00 přednáška a projekce

Přednáška

Zaostřeno na konkrétní případ sdílené filmové laboratoře L'Abominable, která vznikla na předměstí Paříže v roce 1996. Dále Nicolas Rey představí projekt Le Na-vire Argo, který je pokračováním a rozšířením L’Abominable. V roce 2025 tento projekt věnovaný otázce fotochemického filmu spojí laboratoř a kinosál v rekon-struované budově bývalých laboratoří Éclair (www.navireargo.org). Objasnění zá-měru a významu projektu ve vztahu ke kontextu filmových archivů, vzdělávacích institucí a otázkám zprostředkování.

+

projekce

Promítání krátkých filmů (16, 35mm) vytvořených v laboratoři L'Abominable

V anglickém jazyce bez tlumočení.

  1. Projekce v kině NFA Ponrepo

Adresa: Bartolomějská 11, Praha

20:30, projekce celovečerního filmu Nicolase Reye autrement, la Molussie (2011, 16mm, 78 min; v německém znění, s anglickými titulky). Diskuze s tvůrcem po projekci. https://nfa.cz/cs/36198-jinak-molussie-autrement-la-molussie?screening=36199

V anglickém jazyce bez tlumočení.

Výsledky učení

Francouzský filmař Nicolas Rey studentstvo seznámí se scénou nezávislých filmových labů vedených samotnými umělci (artist-run film labs). Dozví se o možnostech, jak v současné době pracovat v médiu fotochemického a optomechanického filmu v mezinárodním měřítku. Prostřednictvím dvou bloků projekcí z filmových kopií (16, 35mm) a jednoho celovečerního filmu Nicolase Reye (16mm) studující poznají rozmanité nestandardní způsoby vyjadřování se obrazem a myšlení v materiálu.

Předpoklady a další požadavky

Účast na mentoringu Alexandra Larose je výhodou nikoli podmínkou.

Literatura

viz rozcestník/see : https://www.filmlabs.org/dissemination/writings/

Rossella CATANESE and Jussi PARIKKA, Handmade films and artist-run labs: The chemical sites of film’s counterculture, 2018 (https://necsus-ejms.org/handmade-films-and-artist-run-labs-the-chemical-sites-of-films-counterculture/)

Pip CHODOROV, « The artist-run film labs », Millennium Film Journal, 2014, n°60, pp. 28–36.

Kim KNOWLES, Experimental Film and Photochemical Practices, Palgrave Macmillan, Cham, 2020.

Alexandra MORALESOVÁ, „Experimentální film. Vstup do filmové laboratoře a setkání s tělem“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 24, 2018, s. 60–91. (česky)

Alexandra MORALESOVÁ,„Preliminary notes on contemporary material (experimental) film practice“ in We cannot philosophize in texts any more, we have to try images (Vilém Flusser’s Visual Experiments) in Baruch GOTTLIEB, Katerina KRTILOVA and Ulrich RICHTMEYER (eds.), West Den Haag 2023. (in English)

Knowles book is to be found in the FAMU library, for digital version of the other texts ask directly A. Moralesova (morale01@st.amu.cz)

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na uvedených 3 událostech: přednáška o historii a současnosti filmových labů, první programový blok, přednáška o fr. Labu L’Abominable a právě spuštěném projektu le Navire Argo, druhý programový blok, večerní projekce filmu N. Reye

Poznámka

Kontaktní osoba pro zápis do modulu Andrea PETROVIČOVÁ, andrea.petrovicova@famu.cz , +420 234 244 339.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů